Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2087 (2018-2019)
Innlevert: 14.08.2019
Sendt: 14.08.2019
Til behandling

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Når har statsråden planlagt å presentere en evaluering av konsekvensene av innstrammingene i arbeidsavklaringspengeordningen (AAP) for Stortinget?

Grunngiving

I gjentatte debatter i Stortinget har statsråden vist til at endringene/innstrammingene i AAP må få virke "noen tid", før det er mulig å gi et kvalifisert svar, uten å være mer presis. Under Arendalsuka har AAP-aksjonen vært til stede og fått svar fra både stortings- og regjeringsmedlemmer fra KrF om at "nyttår" er et høvelig tidspunkt. Det er interessant for både storting, berørte og offentligheten for øvrig, å få bekreftet at dette stemmer.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg