Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:2127 (2018-2019)
Innlevert: 20.08.2019
Sendt: 20.08.2019
Svart på: 03.09.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Vern av Børgin og Skarnsund i Trøndelag har i flere år vært en viktig sak. Dessverre ligger saken fortsatt uavklart hos regjeringen. I et svar til undertegnede i februar sier statsråden at sakene fortsatt ligger til behandling i departementet.
Når kan det forventes at områdene blir vernet og kan statsråden forsikre om at verneprosessen for andre områder som f.eks. Kråkvågsvaet-Grandefjæra- Bjugnfjorden, ikke vil ta like lang tid?

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Områdene Børgin og Skarnsundet er to av til sammen 13 områder som nå er oversendt Klima- og miljødepartementet med tilråding om opprettelse av marine verneområder. Jeg viser til mine svar til Stortinget på skriftlig spørsmål nr. 922 (2017-2018) 19. februar 2018 og spørsmål nr. 966 (2018-2019) 26. februar 2019 om Børgin og Skarnsundet.Klima- og miljødepartementet har fortsatt verneforslagene for Børgin og Skarnsundet til behandling. Prosessen med disse verneforslagene ble stilt i bero i 2017, og har derfor tatt lenger tid enn normalt.Jeg legger vekt på at det skal være god prosess i vernesaker, og at det gis tilstrekkelig tid til prosessen lokalt. Noen saker er mer sammensatte enn andre og vil kreve mer tid.