Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:2158 (2018-2019)
Innlevert: 25.08.2019
Sendt: 26.08.2019
Svart på: 30.08.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Lørdag 24. august bekreftet næringsministeren at forhandlingene om en frihandelsavtale med Mercosur landene var ferdigforhandlet. I en pressemelding sier statsråden: "Et viktig tema har vært bærekraftig skogforvaltning, hvor partene blant annet forplikter seg til å bekjempe ulovlig hogst og ivareta urfolks rettigheter."
Konkret hva er det i avtalen som gjør at den økte avskogingen vi har sett under president Bolsonaros ledelse blir stanset eller endret?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I handelsavtalen fremforhandlet mellom EFTA-landene og Mercosur-landene, dvs. Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay, har partene forpliktet seg til å blant annet å bekjempe ulovlig hogst. Landbruk er en viktig driver for avskoging i Amazonas, og avtalen inneholder en bestemmelse om bærekraftig landbruk. Dessuten har vi gjennom frihandelsavtalen fått en ytterligere plattform for dialog med brasilianske myndigheter om skogforvaltning, i tillegg til det eksisterende skogsamarbeidet med Brasil. For øvrig viser jeg til at det norske skogsamarbeidet med Brasil har bidratt til store reduksjoner i avskogingen i Brasil, en trend som dessverre har snudd siden valget i Brasil i fjor. Regjeringen er svært bekymret for den økte avskogingen, og har gitt klart utrykk for dette overfor brasilianske myndigheter.

Norge er opptatt av at miljøbestemmelsene i handelsavtalen mellom EFTA og Mercosur skal støtte opp under den norske klima- og skogsatsingen, og dette har vært prioritert gjennom hele forhandlingsprosessen.