Skriftleg spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2237 (2018-2019)
Innlevert: 03.09.2019
Sendt: 03.09.2019
Til behandling

Jorodd Asphjell (A)

Spørsmål

Jorodd Asphjell (A): Statsråden la til grunn tidligere år at kommunene fortsatt vil være opptatte av å ha gode frivilligsentraler med høyt aktivitetsnivå.
Er det slik at statsråden og regjeringen ikke ser at det å redusere statstilskuddet til 265 frivilligsentraler vil få store konsekvenser for frivilligsentraler og frivilligheten i hele landet?

Grunngiving

I møter med flere frivilligsentraler blir det uttrykt stor frustrasjon og bekymring over regjeringens omlegging av tilskuddet til frivilligsentraler i Norge. Regjeringens forslag vil bety at 265 frivilligsentraler i Norge mister statstilskudd og som vil bety redusert aktivitet eller avvikling av sentraler.
I regjeringens grønne hefte for 2019 (side 197) kan en se står det hvilke virkninger dette vil få for frivilligsentralene i Norge.
Dagens situasjon:
• Totalt statstilskudd 2019: 187 334 000
• 358 kommuner med én eller flere frivilligsentraler får statstilskudd i dag
Endring for kommuner med én eller flere sentraler:
• Etter regjeringens forslag vil 265 av 358 (74,0%) kommuner få mindre statstilskudd
Regjeringens forslag forsterker sentraliseringen av virkemidler fra staten, og svekker Distrikts-Norge ytterligere.
Beslutningen om å overføre ansvaret for frivilligsentralene fra stat til kommune ble tatt av et borgerlig flertall på Stortinget i 2015.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg