Skriftleg spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2249 (2018-2019)
Innlevert: 05.09.2019
Sendt: 05.09.2019
Svart på: 10.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Øystein Langholm Hansen (A)

Spørsmål

Øystein Langholm Hansen (A): Vil framtidige prosjekter som Grorud-diagonalen og A-husbanen bli omfattet av kravene om 20 prosent egenandel for kommunale og fylkeskommunale prosjekter, jamfør regjeringspartienes nye bompengeavtale?

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Regjeringa sitt bompengeforlik føreset ein fylkeskommunal/kommunal eigendel på 20 pst. av investeringar på fylkeskommunale eller kommunale prosjekt i nye bypakker. Bompengar kan ikkje finansiere eigendelen. 50/50-prosjekta skal haldast utanfor berekninga. Utforminga av kravet om 20 pst eigendel skal greiast ut nærare, men eg legg til grunn at dette kravet ikkje vil omfatte tiltak som ligg i Oslopakke 3 sidan denne er handsama i Stortinget.