Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2274 (2018-2019)
Innlevert: 12.09.2019
Sendt: 12.09.2019
Svart på: 17.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Kirsti Leirtrø (A)

Spørsmål

Kirsti Leirtrø (A): 2. september kunne vi lese at regjeringen har besluttet å sikre totimersfrekvens hele driftsdøgnet på Rørosbanen og timefrekvens på Trønderbanen også i helgene ved å utløse opsjoner i avtalen med SJ.
Hva vi utløsning av de opsjonene koste, og vil det være klart fra oppstart 7 juni 2020?

Grunngiving

Dette kunne vi lese i Midt-Norsk presse 2. september 2019:

Flere tog på Trønderbanen, Rørosbanen og Meråkerbanen

Når regjeringen nå utløser opsjoner i avtalen med SJ, betyr det også følgende for togtrafikken i Trøndelag:
•En ny tidlig morgenavgang fra Steinkjer til Trondheim, som sikrer tilbringertilbud fra Innherred til Trondheim lufthavn.
•En ekstra avgang hver vei mellom Oslo og Trondheim mandag til fredag, samt søndager. Dette gir en jevnere frekvens for fjerntog på Dovrebanen.
•En ekstra avgang fra Trondheim til Steinkjer på kvelden.
•Timefrekvens på Trønderbanen i helgene på de tidspunktene det er størst etterspørsel etter tog, dvs. lørdager frem til kl. 15 og søndager fra kl. 12 og utover.
•Meråkerbanen får en økning fra 2–3 avganger hver vei daglig, samt ekstra avganger på morgen og ettermiddag
•Ekstra avganger på Rørosbanen, som gir totimersfrekvens hele driftsdøgnet.
•Strekningen Røros-Trondheim får økt tilbud fra 3–4 avganger på hverdager.


Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Eg vil kome attende til budjsettmessige konsekvensar av denne saka når statsbudsjettet for 2020 leggjast fram.