Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2280 (2018-2019)
Innlevert: 13.09.2019
Sendt: 16.09.2019
Svart på: 18.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Kan statsråden garantere at en ny t-banetunnel i Oslo ikke blir omfattet av kravene om 20 prosent egenandel for kommunale og fylkeskommunale prosjekter, jamfør regjeringspartienes nye bompengeavtale?

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Regjeringa sin bompengeavtale føreset ein fylkeskommunal/kommunal eigendel på 20 pst. av investeringar på fylkeskommunale eller kommunale prosjekt i nye bypakker. Bompengar kan ikkje finansiere eigendelen, og det er vidare lagt til grunn at 50/50-prosjekta – som ny T-banetunnel i Oslo er – skal haldast utanfor berekninga. Utforminga av kravet om 20 pst eigendel skal greiast ut nærare, men kravet ikkje vil omfatte tiltak som ligg i Oslopakke 3 sidan denne er handsama i Stortinget.