Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:24 (2019-2020)
Innlevert: 04.10.2019
Sendt: 04.10.2019
Til behandling

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): I forbindelse med Brexit har Storbritannia nylig innført forbud mot parallelleksport av viktige medisiner ut av landet. VG melder at dette for eksempel kan påvirke tilgangen vår på adrenalinpenner brukt ved allergisjokk. Det fryktes at andre land vil innføre lignende eksportforbud.
Hva gjør statsråden for å sikre at dette ikke vil forverre legemiddelmangelen i Norge ytterligere?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg