Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:26 (2019-2020)
Innlevert: 04.10.2019
Sendt: 04.10.2019
Til behandling

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): I svar på mitt skriftlige spørsmål dok. nr. 15:1123 (2017-2018) sa statsråden at det ble planlagt en klinisk pilotstudie ved UiT i oppfølgingen av amalgamskadde pasienter. Departementet har nå svart Amalgamskaddes Støttegruppe at denne pilotstudien ikke ser ut til å bli noe av.
Hva har statsråden gjort for at pilotstudien ved UiT skulle bli gjennomført, og hva slags annen oppfølging vil han sørge for at denne pasientgruppen får, dersom det ikke blir noe av den tidligere planlagte kliniske pilotstudien?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg