Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:31 (2019-2020)
Innlevert: 04.10.2019
Sendt: 07.10.2019
Svart på: 15.10.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Den nasjonale rammeplanen for vindkraft er en stor og svært viktig sak, det viser ikke minst de mange høringsuttalelsene som har kommet inn. For å sikre at folk, kommuner og ulike organisasjoner blir hørt på en skikkelig måte må saken legges fram for Stortinget.
Vil statsråden sørge for at den nasjonale rammen legges fram til behandling i Stortinget?

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: Olje- og energidepartementet har fått inn over 5000 innspill ved høringen av Norges vassdrags- og energidirektoratets forslag til nasjonal ramme for vindkraft. De aller fleste fra privatpersoner, men også mange fra kommuner, ulike etater, organisasjoner og vindkraftbransjen. Departementet har i tillegg arrangert regionale innspillsmøter der det også kom mange innspill.

Departementet går nå igjennom alle innspillene som har kommet. Jeg har så langt ikke tatt endelig stilling til det videre arbeidet med dette.