Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:46 (2019-2020)
Innlevert: 07.10.2019
Sendt: 08.10.2019
Svart på: 14.10.2019 av helseministeren Bent Høie

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Regjeringen har besluttet å legge ned Ullevål sykehus. Store og kostbare prosjekter finansiert av staten har en egen prosjektmodell for kvalitetssikring. Den skal sikre at gjennomføringen blir god. Vil en slik modell bli brukt ved investeringer knyttet til Gaustad/Aker og et eventuelt salg av Ullevål sykehus?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Sør-Øst er byggherre og har det økonomiske ansvaret for utbygging av nye Oslo universitetssykehus. Investeringsprosjektet er prosjektert og kvalitetssikret eksternt i tråd med gjeldende bestemmelser for sykehusprosjekter. Den fastsatte prosjektmodellen for sykehusprosjekter inkl. ekstern kvalitetssikring gjelder uansett om investeringen gjennomføres med statlige låneopptak eller om helseforetaket finansierer utbyggingen selv.Salg av fast eiendom skal i henhold til helseforetaksloven behandles av meg i foretaksmøte.