Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:47 (2019-2020)
Innlevert: 07.10.2019
Sendt: 08.10.2019
Svart på: 14.10.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Når og på hvilken måte har regjeringen godkjent salget av NRKs hovedkvarter på Marienlyst i Oslo?

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: NRKs generalforsamling ga 19. juni samtykke til at NRK kunne starte prosessen med å selge NRKs eiendom på Marienlyst i Oslo. NRK fulgte opp generalforsamlingens vedtak og kunngjorde 26. september at eiendommen på Marienlyst er til salgs.

Endelig salg av eiendommen kan ikke gjennomføres før generalforsamlingen har gitt de nødvendige fullmakter. Det publiserte salgsprospektet opplyser at endelig salgsavtale også er betinget av godkjenning i kompetent organ i NRK.