Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:49 (2019-2020)
Innlevert: 08.10.2019
Sendt: 08.10.2019
Til behandling

Elise Bjørnebekk-Waagen (A)

Spørsmål

Elise Bjørnebekk-Waagen (A): Kan statsråden redegjøre for hva det betyr at det ikke er aktuelt å gå videre med prosjektet i dets nåværende form, vil regjeringen vurdere å gå bort fra vedtatt konsept for Østfoldbanen?

Grunngiving

I statsbudsjettet beskriver regjeringen planlegging av InterCity Østfoldbanen. Slik det fremgår av proposisjonen er det kjent at Bane Nor venter vesentlige høyere kostnader for prosjektet i dets nåværende form, enn det som ligger til grunn for Nasjonal transportplan 2018–2029. Videre skriver regjeringen følgende: «det er ikke aktuelt å gå videre med prosjektet i dets nåværende form».

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg