Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:55 (2019-2020)
Innlevert: 09.10.2019
Sendt: 10.10.2019
Til behandling

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Helse- og omsorgsdepartementet har satt i gang et arbeid der Helsedirektoratet og fagmiljøet skal se på prioriteringer innen kjeveortopedi / behov for tannregulering.
Hvorfor gjennomfører regjeringen kutt på 130 mill. for pasienter definert med et «klart behov» (gruppe c) før dette arbeidet er ferdig, og hva er grunnen til at man ikke bruker disse innsparingene til å øke støtten for de med aller størst behov for tannregulering (gruppe a og b)?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg