Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:52 (2019-2020)
Innlevert: 10.10.2019
Sendt: 10.10.2019
Rette vedkommende: Justis- og innvandringsministeren
Til behandling

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I forbindelse med forhåndsvarsel om tilbakekall av statsborgerskap har noen foreldre og barn blitt fratatt sine norske pass. Barn som er født og oppvokst i Norge. Kan statsråden sørge for at alle barn umiddelbart får tilbake sine norske pass slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med andre norske barn?

Grunngiving

I saker om tilbakekall av statsborgerskap har enkelte norske borgere fått passet sitt inndratt. I en av henvendelsene vi har fått gjelder det en far som har forsøkt å endre sin identitet slik at den blir riktig. I den forbindelse fikk hele familien inndratt sine pass, inkludert barna som er født og oppvokst i Norge. Det er noen år siden. Konsekvensen er blant annet at barna ikke kan reise på ferier utenfor Norge og heller ikke kan delta på klasseturer til utlandet. Turer de har spart i mange år for å få til sammen med de andre barna i klassen sin. Barna er uskyldige i dette. Regjeringen har i prop 141 (2018-2019) på bakgrunn av Stortingets vedtak 648-652 av 9. mai 2017, jf. Dokument 8:33 S (2016–2017) og Innst.?296 S (2016–2017) blant annet fremmet forslag om at barns statsborgerskap som hovedregel ikke skal kunne tilbakekalles på grunn av feil begått av foreldre eller besteforeldre.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg