Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:59 (2019-2020)
Innlevert: 10.10.2019
Sendt: 10.10.2019
Rette vedkommende: Helseministeren
Til behandling

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hvordan kan statsministeren påstå at det er bedre beredskap i luftambulansetjenesten nå enn det har vært tidligere, når Luftambulansetjenesten HF sier det var lavere beredskap fra leverandøren i august og september enn for snittet i 2018 og første halvår av 2019?

Grunngiving

Under trontaledebatten i Stortinget forrige uke sa statsministeren at «Det er bedre beredskap i luftambulansetjenesten nå enn det har vært tidligere fordi vi har styrket luftambulansen.» I Luftambulansetjenesten HFs brev til Finnmark legeforening datert 8. oktober står det at Babcock Scandinavian AirAmbulance AS (Babcock) for august og september har levert ca. 90 % beredskap med de ordinære flyene. Til sammenligning var tilgjengeligheten av ambulansefly i snitt 93,55 % for hele 2018 og 95,97 % første halvår 2019.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg