Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:61 (2019-2020)
Innlevert: 10.10.2019
Sendt: 10.10.2019
Til behandling

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hvordan vil Statsråden sørge for at fylkeskommunen blir kompensert for faktisk økte utgifter og får skikkelig forutsigbarhet til å legge til rette for en god overføring for alle involverte når de tar over ansvaret for fylkesvegene fra 2020?

Grunngiving

I følge oversikt i Avisa Østlendingen 6. okt risikerer Innlandet fylkeskommune å bli sittende med en regning på over 50 millioner kroner når de må overta ansvaret for fylkesvegene fra Staten fra 2020. Og det påpekes at Staten pålegger fylkeskommunene nye ansvarsområder, uten at det følger nok penger med. Statsbudsjettet for 2020 inneholder ingen avklaringer om hvordan denne overføringen skal finansieres. Men samferdselsdepartementet skal innen 10. november legge fram et tilleggsnummer til statsbudsjettet, som tar for seg overføringen. Fylkesordfører i Oppland Hagen sier dette er «Totalt uansvarlig. Vi skal rigge en ny organisasjon og ta på oss nye oppgaver uten at det er avklart hva de økonomiske rammene blir. Om knappe 6 uker skal administrasjonen legge frem et forslag til et realistisk og saldert budsjett for politisk behandling i det nye fylkestinget. Det er en helt uholdbar situasjon.»

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg