Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:67 (2019-2020)
Innlevert: 10.10.2019
Sendt: 11.10.2019
Svart på: 18.10.2019 av statsminister Erna Solberg

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Hvorfor tok ikke statsministeren opp menneskerettighetsspørsmål eller nylige bølgen med arrestasjoner av opposisjonelle og demonstranter i Egypt under møtet med Egypts president Abdel Fattah al-Sisi FNs generalforsamling nylig?

Grunngiving

VG melder at på samme tid som tusenvis av opposisjonelle ble arrestert i Egypt, og kort tid etter flere tusen demonstranter ble arrestert i forbindelse med demonstrasjoner fredag 20.september, hadde statsministeren et møte med Egypts president Abdel Fattah al-Sisi under FNs generalforsamling i Egypt. I følge saken ble verken massefengslingene eller menneskerettighetssituasjonen i landet tatt opp i møtet.

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/GGK4jV/samtidig-som-egypts-president-fengslet-tusener-snakket-erna-om-oekt-samarbeid-i-moete

Menneskerettighetene er høyt på agendaen til denne regjeringen, slik det er formulert både i egen stortingsmelding og gjentatt i de årlige budsjettforslagene. Jeg er bekymret hvis dette ikke gir utslag i praktisk politikk i Norges relasjon til andre land. Jeg ber om en begrunnelse for hvorfor den alvorlige menneskerettighetssituasjonen i Egypt ikke var tema under møtet.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Norge følger utviklingen i Egypt tett og oppfordrer Egypt jevnlig til å etterleve landets internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Dette vil vi fortsette å følge opp, både bilateralt og i multilaterale fora som Menneskerettighetsrådet i Genève. Menneskerettigheter generelt, og ytringsfrihet spesielt, stod videre sentralt i utenriksminister Eriksen Søreides samtale med utenriksminister Shoukry da hun besøkte Egypt i mars.

Utgangspunktet for mitt møte med Egypts president i New York i september var Egypts formannskap i Den afrikanske union, som vi ønsker tett dialog med om blant annet FNs bærekraftsmål og havforvaltning. Gitt Egypts regionale rolle og den bekymringsfulle utviklingen i regionen, var det også viktig for meg å ta opp regionale spørsmål knyttet til situasjonen på Gaza og eskaleringen av spenningsnivået i Hormuz-bukta.

Etter at møtet fant sted, økte omfanget av arrestasjonene av demonstranter i Egypt. Utenriksministeren uttrykte da bekymring for situasjonen og demonstrantenes rettigheter.

Det vil være en landhøring av menneskerettighetssituasjonen i Egypt i FNs

Menneskerettighetsråd i Genève i november. Norge deltok aktivt i den forrige

periodiske landgjennomgangen av Egypt i 2014, og forbereder innspill til den

forestående gjennomgangen. Spørsmål knyttet til beskyttelse av sivile og politiske

rettigheter vil stå sentralt.