Skriftleg spørsmål fra Espen Barth Eide (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:207 (2019-2020)
Innlevert: 01.11.2019
Sendt: 01.11.2019
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Svart på: 08.11.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Espen Barth Eide (A)

Spørsmål

Espen Barth Eide (A): Hvordan vurderer statsministeren ideen om å tilby FN at Norge og Oslo overtar COP25, og hvilke vurderinger ble gjort da byrådslederen i Norges hovedstad inviterte regjeringen til samarbeid om tanken?

Grunngiving

Onsdag 30 oktober kunngjorde Chiles President Sebastián Piñera at Santiago de Chile likevel ikke kunne være vertskap for FNs årlige klimakonferanse, COP25, gitt den krevende innenrikspolitiske situasjonen i landet. Konferansen skulle arrangeres der i første halvdel av desember. Dette satte FN, og særlig arrangøren UNFCCC, som er sekretariatet for det internasjonale avtaleverket på klimafeltet, i en svært krevende situasjon. Vi lever midt i en stadig mer alvorlig klimakrise, og tross et stadig vanskeligere internasjonal politisk situasjon er det fortsatt fremdrift i det internasjonale, FN-ledede klimadiplomatiet. For oss som er opptatt av forpliktende multilateralt samarbeid på dette feltet er dette særlig viktig.
Samme dag kunngjorde Oslos Byrådsleder, Raymond Johansen, at Oslo var klare til å overta konferansen, samtidig som han inviterte Regjeringen til å samarbeide om å fremme Oslo som alternativ vertsby. Oslo Kommune fikk umiddelbart positive tilbakemeldinger fra viktige næringslivskretser i Oslo og Akershus, som mente at dette var et helt gjennomførbart prosjekt, samt fra Skedsmo kommune og Norges Varemesse på Lillestrøm som også uttrykte stor entusiasme for ideen.

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine M. Eriksen Søreide: Det vises til spørsmål fra representanten Espen Barth Eide til statsministeren som hun har bedt meg svare på.

Den 30. oktober annonserte Chiles president at FNs klimakonferanse (COP 25) ikke ville finne sted i Santiago som planlagt. Allerede dagen etter kunne eksekutivsekretæren for FNs klimakonvensjon offentliggjøre at chilenske myndigheter hadde informert henne om at Spania hadde tilbudt seg å organisere COP 25 i Madrid på opprinnelig planlagte datoer. Avtalen innebar også at Chile fortsatt overtar presidentskapet og ledelsen av COP 25. Byrået under klimakonvensjonen bestemte i et telefonmøte 1. november å takke ja til tilbudet fra Spania.

Jeg setter pris på den interessen som ble vist av blant andre byrådslederen i Oslo for at Oslo skulle stille som arrangør. Å organisere FNs klimakonferanse er en enorm oppgave. Forhandlingene og samarbeidet under klimakonvensjonen er uten tvil en av de viktigste multilaterale prosessene i vår tid. Det er positivt at spanske myndigheter i samarbeid med chilenske myndigheter arrangerer COP25 på så kort varsel.

Fra norsk side vil vi gjøre vårt beste for å bidra til at COP 25 i Madrid blir vellykket gjennom arbeidet i byrået, vår økonomiske støtte til klimakonvensjonen og selvsagt vår deltakelse i forhandlingsprosessen.