Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:254 (2019-2020)
Innlevert: 07.11.2019
Sendt: 08.11.2019
Svart på: 15.11.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): EU har inngått handelsavtale med Mercosur-landene (Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay). Denne avtalen er offentliggjort før partene har gjennomgått den endelig juridisk og teknisk.
Når vil statsråden på tilsvarende måte offentliggjøre den avtalen som EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits) ble enige om 23. august 2019 med Mercosur-landene om utkast til en frihandelsavtale?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Mercosur og EFTA ble avsluttet 23. august i år. Det gjenstår fortsatt å avklare enkelte tekniske spørsmål, og avtaleteksten og dens ulike vedlegg må gjennom en juridisk gjennomgang. Denne gjennomgangen, som bl.a. skal sikre konsistent begrepsbruk og korrekte henvisninger, involverer alle avtalens parter, og vil ta noe tid.

Det er tradisjon i EFTA for å offentliggjøre teksten i frihandelsavtaler først når avtalen er undertegnet av partene. Norge har internt i EFTA fått tilslutning til et forslag om at teksten bør offentliggjøres så snart den tekniske og juridiske gjennomgangen er ferdig og det er full enighet om teksten mellom partene. Offentligheten vil da få tilgang til hele teksten. Avtalen vil deretter kunne undertegnes og en proposisjon om samtykke til ratifikasjon vil bli fremmet for Stortinget.