Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:901 (2019-2020)
Innlevert: 06.02.2020
Sendt: 10.02.2020
Svart på: 17.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Flere togreisende opplever at det er blitt svært vanskelig å kombinere kjøp av sovekupé med lavprisbillett. I stedet må en kjøpe såkalt flexbillett som er vesentlig dyrere.
Er dette noe statsråden er kjent med, er det togselskapene selv som bestemmer denne prisingen, og vil statsråden foreta seg noe i sakens anledning?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg legger til grunn at det er Vy sine endringer av billetter som representanten i sitt spørsmål henviser til og fokuserer derfor mest på det i mitt svar.

Jernbanedirektoratet som kjøper av persontransporttjenester med tog opplyser at Vygruppen har utviklet en ny pris- og produktmodell som gjelder for reiser fra og med 21. april 2020. I den nye modellen vil sovekupé ikke lenger være et produkt som kjøpes i tillegg til reisebillett (produkttillegg), men være et eget produkt hvor totalpris for reise i sovekupé kan varieres ut fra etterspørsel. Den nye pris- og produktmodellen blir implementert på Bergensbanen, mens det for Dovrebanen og Nordlandsbanen fortsatt blir mulig å kjøpe sovekupé som et produkttillegg frem til SJ Norge overtar trafikkpakken i juni 2020. På Sørlandsbanen er det fortsatt mulig å kjøpe sovekupé som et produkttillegg på avgangene til Go-Ahead Norge.

Vygruppens nye produkt «Sove» vil være tilgjengelig både som et rimeligere alternativ uten refusjonsmulighet og en refunderbar billett til en noe høyere pris. På mange avganger vil det nye produktet «Sove», som inkluderer både reisebillett og soveplass, være rimeligere enn dagens pris basert på minipris og tilleggsprodukt sovekupé. En målsetting med dette tiltaket er å bruke prismekanismer til å sikre en jevnere fordeling av etterspørsel på ukedager slik at flest mulig får muligheter til reise med nattog.

Det er Jernbanedirektoratet som inngår trafikkavtaler med vinnende togoperatørene. I trafikkavtalene mellom togoperatørene og Jernbanedirektoratet er det definert et maksnivå for prising av billetter, samtidig som de statlige landsomfattende sosiale rabattene for barn, student og honnør er videreført. Dette for å sikre en enhetlig struktur for ordinære priser og rabatter til særskilte målgrupper uavhengig av reisestrekning og togoperatør. Utover dette kan togoperatøren selv tilby lavere priser, prisnivå, rabattstrukturer og evt. antallsbegrensning for disse rabattene. Vy sin flexbillett er et eksempel på en slik kommersiell rabatt.