Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:2283 (2020-2021)
Innlevert: 26.05.2021
Sendt: 26.05.2021
Svart på: 07.06.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Ved utbyggingen av Okla vindkraftverk søkes det nå om en endring i utbyggingen av vindparken fra fjellfundamentering til gravitasjonsfundament av vindturbinene. Dette kan gi helt andre naturutfordringer enn opprinnelig planlagt.
Vil departementet ta hensyn til dette i sin klagebehandling, blant annet ved å innhente uttalelser fra Miljødirektoratet/ Statsforvalteren, og vil det i konsesjonen bli et vilkår at gravitasjonsfundamentene fjernes fullstendig når konsesjonsperioden går ut?

Grunngiving

I den godkjente detaljplanen/MTA-planen for Okla Vindkraftverk, framgår det følgende fra Falck Renewable Vind: «Fundamentene vil være av type «fjellforankret», som innebærer bruk av strekkstag direkte til fjell. Sammenlignet med «gravitasjonsfundament», vil et fjellforankret fundament ha et langt mindre inngrep i terrenget.

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: NVE vedtak om endring av turbinfundament er påklaget, og saken ble oversendt mitt departement 26. mai. Jeg vil ta stilling til de aktuelle sidene av saken i forbindelse med klagesaksbehandlingen.