Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2391 (2020-2021)
Innlevert: 07.06.2021
Sendt: 08.06.2021
Svart på: 16.06.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Kan helseministeren garantere at tilbudet til fødende kvinner ikke svekkes av sommerstengte fødeavdelinger og har han en oversikt over hvilke tilbud som ikke holdes åpne sommeren 2021?

Grunngiving

I 2019 og 2020 ble det vist til at flere fødeavdelinger ble holdt sommersteng på tross av at mange kvinner føder på sommeren. Mange opplever allerede at reiseveien til den nærmeste fødeavdelingen er for lang. Arbeiderpartiet frykter at flere sommerstengte fødeavdelinger kan forlenge denne reiseveien ytterligere.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det skal være trygt å føde hele året. Stor aktivitet ved fødeinstitusjonene om sommeren samtidig som det skal avvikles ferie, stiller store krav til bemanningsplanlegging og prioritering. Enkelte steder er det nødvendig å gjøre midlertidige endringer i tilbudet, men dette er planlagte endringer. Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet informasjon fra de regionale helseforetakene om hvilke fødeavdelinger som er stengt i sommer.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at det kun er Sykehuset Innlandet HF som har planlagt med sommerstengt fødeavdeling i regionen. Sykehuset Innlandet HF stenger fødeavdelingen på Gjøvik i sommer og de fødende vil i perioden mottas ved kvinneklinikken på Lillehammer. Slik har det også vært tidligere år.

Helse Nord RHF opplyser at fødeavdelingen ved UNN Harstad og UNN Narvik vil praktisere alternerende stenging med fire uker hver. Slik har det også vært tidligere år. Ved Helgelandssykehuset vil det være alternerende stenging mellom Sandnessjøen (4 uker) og Mo i Rana og fødestue i Brønnøysund (4 uker). Det er ikke planlagt sommerstengte fødeavdelinger i Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset.

Helse Midt-Norge RHF opplyser at det ikke er sommerstengte fødeavdelinger i regionen. Tidligere år var det vekselvis stengning mellom Kristiansund og Molde. Fødeavdelingene i Kristiansund og Molde er for tiden samlokalisert i Molde, som er åpen hele sommeren.

Helse Vest RHF opplyser at det ikke sommerstengte fødeavdelinger i regionen.

Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for å sørge for et forsvarlig fødetilbud. Jeg vil understreke at sommerstenging er en langvarig praksis. Flere års erfaring med nøye planlagt sommerstengning av enkelte fødeinstitusjoner gjør at helseforetakene har etablert gode rutiner for dette, slik at kvinnene som blir berørt, skal få et godt tilbud.