Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2392 (2020-2021)
Innlevert: 07.06.2021
Sendt: 08.06.2021
Svart på: 16.06.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Kan statsråden garantere at følgetjenesten i sommeren 2021 er operativ i områdene som er rammet av sommerstengte fødeavdelinger og hvordan vil han sikre at helseforetakene sikrer at de nasjonale kvalitetskravene overholdes?

Grunngiving

Med lange avstander og sommerstengte fødeavdelinger er det viktig med en operativ følgetjeneste. Det er viktig for kvinnen at hun opplever trygghet selv om veien er lang og følges opp av kvalifisert fagpersonell.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til mitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nummer 2388 fra representanten Moxnes om sommerstengte fødeavdelinger. I svaret redegjør jeg for hvilke fødeavdelinger som er sommerstengt. Følgetjenesten er operativ i områdene der fødeavdelingene er sommerstengt, ifølge informasjon Helse- og omsorgsdepartementet har fått fra de regionale helseforetakene.

Jeg viser til mitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nummer 2393 fra representanten Moflag, der jeg redegjør for hvordan helseforetakene sørger for at de nasjonale kvalitetskravene overholdes.