Skriftleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2554 (2020-2021)
Innlevert: 24.06.2021
Sendt: 24.06.2021
Svart på: 30.06.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvor mange er nå langtidsledige og hvor mange av disse deltar på et arbeidsmarkedstiltak, og hvordan er disse tallene sammenlignet med tidligere kriser?

Grunngiving

Koronakrisen skiller seg noe fra tidligere kriser, ved at ledighetstoppen kom tidlig i krisen og ikke et stykke ut i krisen. Likevel kan det etter undertegnedes syn være naturlig å sammenligne punktet vi stod i før sommeren 2021, mot toppunktene under tidligere kriser, herunder finanskrisen (2010), oljeprisfallet (2016), IT-boblen (2003) og eventuelt også bankkrisen dersom det finnes tallgrunnlag. Dette er også gjort i en sak statsråden var sitert i hos NTB 10. mai 2021, hvor det fremgår at "langtidsledigheten etter finanskrisen i 2008–09 drøyt 20.000 på det høyeste, og etter oljekrisen i 2014-15 nærmere 25.000".
I NAVs arbeidsmarkedsprognose gjengitt i Arbeid og velferd 2/21 fremgår det at:

«Hele 115 000 har vært arbeidssøkere i minst et halvt år, som er grensen for hva man vanligvis regner som langtidsarbeidssøkere. Mange er imidlertid delvis ledige, og jobber dermed fortsatt noe. Ser vi kun på de som er helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak, har 72 000 personer vært arbeidssøkere i minst et halvt år. 17 000 av disse er helt permittert.»

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen:

Svaret i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]