Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2894 (2020-2021)
Innlevert: 28.08.2021
Sendt: 30.08.2021
Svart på: 03.09.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Hvordan vil statsråden følge opp signalene fra partiene som utgjør et flertall på Stortinget, knyttet til forlengelse av permitteringsperioden utover 1. oktober, slik det blant annet fremkommer hos NRK 28. august?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Regjeringen har endret permitteringsreglene flere ganger gjennom pandemien for å unngå unødvendige oppsigelser. Stortinget vedtok så sent som i juni å forlenge permitteringsperioden til 1. oktober. Perioden med rett til dagpenger for ledige og permitterte er tilsvarende forlenget.

I takt med vaksinering og gjenåpning av samfunnet går ledigheten nå kraftig ned og mange permitterte hentes tilbake til jobb. Utviklingen er mer positiv enn vi la til grunn for bare få måneder siden. Etterspørselen etter arbeidskraft, og dermed jobbmulighetene, er på vei opp. Selv om bildet fortsatt er sammensatt, og noen bransjer sliter mer enn andre, rapporterer mange bedrifter nå om mangel på arbeidskraft.

Nå er det viktig å stimulere arbeidstilbudet og legge til rette for nødvendige omstillinger. Tiltak for å hjelpe bedriftene å ta tilbake sine ansatte, slik som lønnsstøtte på opp mot 25 000 per arbeidstaker som kommer tilbake i jobb er målrettet i dagens situasjon. Det aller viktigste vi må gjøre nå er å sørge for at flere som står uten jobb har etterspurt kompetanse og kommer inn igjen i arbeidslivet.

Regjeringen vil bruke den gryende oppgangsperioden vi nå er inne i til å inkludere flere i det ordinære arbeidslivet og til å stimulere til nødvendige omstillinger i norsk økonomi. En ytterligere utvidelse av de midlertidige permitteringsreglene er ikke nødvendigvis riktig medisin. Det vil bidra til å fastholde ansatte i inaktivitet og jobber med usikker fremtid, og dermed forsinke omstillinger og gjøre at det tar lengre tid før folk kommer tilbake til ordinært arbeid. Det har vi god faglig dekning for å si. Det er i tillegg et selvstendig poeng at permitterte bruker av dagpengerettighetene sine, noe som er uheldig hvis det likevel ender med oppsigelse.

Vi har lang erfaring i å foreta endringer i permitteringsregelverket når situasjonen i arbeidsmarkedet tilsier det. Derfor ble også regelverket utvidet i flere omganger under finanskrisen (2009), oljeprisfallet (2014). Utvidelser i permitteringsregelverket når arbeidsmarkedet svekkes, må reverseres når utsiktene normaliseres, noe fagekspertisen også har påpekt gjennom pandemien.

Vi har hatt jevnlig dialog med partene i arbeidslivet gjennom hele koronapandemien. De er tettest på egne bransjer og medlemmer og har gitt nyttige innspill gjennom det siste året. Det er også bakgrunnen for at jeg har invitert de åtte hovedorganisasjonene til et nytt møte fredag 3. september.