Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2971 (2020-2021)
Innlevert: 12.09.2021
Sendt: 13.09.2021
Svart på: 20.09.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Om en norsk borger overfører penger til egen konto/e-wallet i et lovlig utenlandsk e-pengeforetak registrert i et EU-land, finnes det lovhjemmel for å regne dette som betaling til/fra eller på vegne av et spillselskap (?), og mener statsråden at et britisk, tysk eller frankregistrerte pengeforetak som ikke operer i Norge er pliktig til å følge norsk lovgivning for at nordmenn skal kunne overføre penger til egne kontoer i slike foretak?

Grunngiving

Statsråden påpeker nok en gang i siste svar til meg på at bealingsformidlingsforbudet/loven kun gjelder transaksjoner til og fra og på vegne av spillselskaper, men lar likevel vær å svare på hvordan Lotteritilsynet kan fatte generelle vedtak mot e-pengeforetak som ikke formidler betalinger på vegne av spillselskaper, men hvor norske og europeiske borgere selv formidler penger til/fra egne kontoer som de videre velger å bruke til alle slags formål.
Videre skriver statsråden:

«Selskap som bevisst formidler betalingstransaksjoner i strid med norsk lovgivning, og som ikke implementerer løsninger som gjør det mulig å skille mellom lovlige og ulovlige pengetransaksjoner, vil det naturligvis kunne være problemer med å benytte.»

Han skriver også at han vil råde nordmenn å «benytte aktører som har valgt å respektere det norske regelverket».

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Spørsmålet føyer seg inn i en rekke gjentagende spørsmål fra representanten om betalingsformidlingsforbudet, og jeg anser spørsmålet for å være besvart i mine tidligere svar til representanten. Jeg viser derfor til svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2612, svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2712, svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2821 og svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2898. Jeg har ikke noe mer å tilføye saken utover de seks spørsmål fra representanten som er besvart.