Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2993 (2020-2021)
Innlevert: 23.09.2021
Sendt: 23.09.2021
Svart på: 06.10.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Kan jeg be statsråden gi en oversikt over antall døgnplasser innen psykisk helsevern og hvordan utviklingen i antall plasser har vært årlig fra 2000 til 2021, og kan jeg også be om en oversikt over døgnplasser fordelt på geografi og alder (barn og unge / voksne)?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie:

Svaret i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]