Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:95 (2021-2022)
Innlevert: 21.10.2021
Sendt: 21.10.2021
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Svart på: 29.10.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Er statsråden enig i at byråkrater i Brussel ikke skal få true den norske bunaden og annen håndverkstradisjoner?

Grunngiving

De siste årene kan det virke som at det har gått sport i å komme med forslag om dyr og meningsløs symbolpolitikk i miljøets navn. Siste ute er nå EU som innen utgangen av 2022 vil at alle produkter som selges i Europa skal merkes med EU sitt miljøavtrykk.
I en artikkel i tekstilforum kan man lese hva dette skaper av bekymringer for tradisjonsrik håndverksproduksjon, som for eksempel den norske bunaden. Bunader er laget av naturmaterialer. Kortreiste, naturlige, norske materialer. At EU skal blande seg inn i dette virker absurd. En skulle tro det var grenser for hva byråkratene i Brüssel blander seg inn i.
Dersom dette systemet blir slik som beskrevet i artikkelen under og flere senere, er det godt forståelig at dette fremstår som galskap.
https://www.tekstilforum.no/kronikk-miljo-og-baerekraft/eu-truer-bunaden/740387?fbclid=IwAR2ElS4nBlasc-2Zgg076S7cmyyYREKheZvPRP02R8aN6Gcyhr4S5X2zjtk
https://www.nrk.no/spesial/kampen-om-bunaden-1.15689990

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Bunadstradisjonen er en viktig kulturbærer som fremhever norske håndverkstradisjoner på en god måte. I Hurdalsplattformen varsle vi at vi vil legge til rette for flere kulturarbeidsplasser og kompetansemiljø i hele landet. Bunadstilvirking kan være en del av dette. Jeg er for bunader og den tradisjonen og det håndtverket mangfoldet av norske bunader representerer.

Bakgrunnen for at dette er blitt et tema er at EU-kommisjonen over lengre tid har arbeidet med det såkalte PEF-rammeverket. PEF står for Product Environmental Footprint og er en felles metode for å måle miljøfotavtrykket for ulike produkter, herunder tekstiler.

Formålet med å utvikle PEF-metoden er å underbygge miljøinformasjon om produkter med en felles metode, slik at forbrukere og virksomheter får pålitelig, sammenlignbar og verifiserbar miljøinformasjon for å kunne ta bærekraftige valg ved kjøp av produkter. Arbeidet er en del av EUs grønne giv.

EU-kommisjonen vil etter det jeg er kjent med legge fram et regelverk om PEF-metoden tidlig i 2022, hvor kommisjonen vil ta stilling til om metoden skal være frivillig eller obligatorisk å underbygge miljøinformasjon med.

PEF-metoden vil ikke bestemme om noen klær er lovlige eller forbudt, og vil ikke medføre noe forbud mot bunader eller andre spesifikke plagg.

Det finnes mer enn 450 miljømerker på verdensbasis, og mer enn 100 aktive merker i EU. EU-kommisjonen ønsker å etablere en felles metode for å måle og formidle det miljømessige fotavtrykket til produkter, og å bedre underbygge miljøinformasjon.

For at et slikt arbeid skal fungere best mulig er det viktig at slike metoder er felles for hele det europeiske markedet. Dette vil bidra til å redusere såkalt grønnvasking av produkter, og det er et arbeid regjeringen støtter.