Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (421 - 334 av 334)

 • Munnleg spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 27.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Om statsråden kan sørge for at studier kan bli definert som en nødvendig reise, med bakgrunn i at land gradvis begynner å lette på smitteverntiltakene og gjenåpne samfunnet, og flere utenlandske universiteter krever at studentene nå framover må møte opp personlig for å få avlagt eksamen
 • Munnleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 27.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hva som er samferdselsministerens plan for gjenreising av norsk luftfart
 • Munnleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 27.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hva som er begrunnelsen for at samferdselsministeren ikke vil reservere seg mot jernbanepakke IV nå, og hva som er den avgjørende begrunnelsen for at topilarprinsippet nå er valgt bort og at viktige myndighetsoverføringer fra norske myndigheter til Europa skal skje gjennom EØS-pilaren
 • Munnleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 27.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hvorfor ikke regjeringen ønsker å gi én ekstra krone til Hurtigruten i den krisen selskapet er i nå
 • Munnleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 27.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden vil sørge for at staten en periode bidrar ved å kjøpe flere flyavganger, slik at man øker kapasiteten rundt i hele Norge for å gjøre reisene enklere for pasienter, og ikke minst for næringslivet rundt omkring i hele landet
 • Munnleg spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til arbeids- og sosialministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 27.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsråden kan garantere for at ordningen med kompensasjon for pemitterte er på plass i midten av juni og at pengene når frem til fram til dem som nå venter
 • Munnleg spørsmål fra Jon Georg Dale (FrP) til olje- og energiministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 20.05.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om statsråden kan nemne eitt enkelt tiltak, eller fleire samla, som er i stand til å kompensere for bortfallet i økonomien på fleire tiltals milliardar, som olje- og gassindustrien no varslar som ein konsekvens av regjeringa sitt forslag til endringar i oljeskatten
 • Munnleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 20.05.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om store forskjeller mellom kommuner og skoler på hvor mye tid barna får på skolen, og hvorvidt Oslo og andre kommuner nå bryter reglene og tilbyr for lite skole, eller om det er sånn at statsråden egentlig oppfordrer kommuner til å bryte smittevernreglene for at flere elever skal komme på skolen flere dager
 • Munnleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 20.05.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om at det er avslørt enorme tap og en ukultur som savner sidestykke i Norge, knyttet til Equinors satsing og investeringer i USA, og hva som gjøres for å sikre at dette ikke skjer igjen
 • Munnleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til olje- og energiministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 20.05.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om hvorvidt olje- og energiministeren mener at en utsettelse av elektrifiseringsprosjekter er forsvarlig i en tid der leverandørindustrien trenger oppdrag og Norge sliter med å klimamålene
 • Munnleg spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 20.05.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om hva statsråden mener er årsaken til at så mange innvandrere, og kanskje spesielt innvandrerungdom, faller utenfor og blir kriminelle og ikke en del av det norske samfunnet, slik som vi ønsker
 • Munnleg spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 20.05.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om usikkerhet i fiskerinæringen og hva det er som nå skal konsekvensutredes, med henvisning til at regjeringspartiene, under behandlingen av kvotemeldingen, la fram et forslag om at konsekvensene av behandlingen i Stortinget måtte utredes
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Per i dag er det kun to av Hurtigruten sine skip som er i drift, noe som innebærer et svært begrenset tilbud for folk, reiseliv og annet næringsliv. Dette har særskilt store konsekvenser i Nord-Norge, der avstandene er store og andre alternativer for transport pr. nå er svært begrenset. Vil statsråden sikre en modell for risikoavlastning for å kunne sette flere skip i drift igjen fra 15. juni, i tråd med Hurtigrutens innspill?
 • Spørjetimespørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Norske stiftelser som ikke er skattepliktige mottar ingen krisestøtte fra staten. Mange av dem har løpende faste utgifter og ansatte. For ridesentre som er stiftelser begynner pengene å ta slutt etter to måneder helt uten inntekt. Noen melder at de ser behov for å selge dyra fordi det hverken er penger til stell eller fôr. Når kommer en ordning på plass for de norske stiftelsene, som ikke er skattepliktige som Stortinget har pålagt regjeringen å levere?
 • Spørjetimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Etter at skolene åpnet opp igjen for alle har det vært stor uro rundt at elevenes tilstedeværelse på skolen har variert kraftig fra skole til skole. Vi er sikkert enige om at den digitale revolusjonen´i norske skoler var formidabel og mange, meg inkludert, er imponert over hvordan lærere taklet overgangen. Til tross for dette er vi nok enige om at læring skjer best på skolen. Hvordan vil statsråden sørge for at skolene får mulighet til å ta undervisningen tilbake til klasserommet og hvordan vil statsråden involvere sektoren?
 • Spørjetimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Svart på: 27.05.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  NVE har beregnet risikoen for vårflom med alvorlige skader til å være 95 pst. i Nord-Norge. Eksempelvis gikk det et omfattende skred ved Drevja i Vefsn på Helgeland som NVE anslår til 100 x 150 meter og seks meter dypt. Hva gjør regjeringa for å sikre beredskapen i denne alvorlige situasjonen?
 • Spørjetimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Det er stor og økende sannsynlighet for at det blir stor vårflom i Nord-Norge de kommende ukene. NVE anslår at sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 95 pst. sannsynlighet. Stor vårflom er definert som flom på oransje nivå. Det vil si en flom som kan medføre alvorlige skader. Hvilke forebyggende tiltak er iverksatt for Nord-Norge, og hvilke tiltak kan statsråden sette i gang om det nå oppstår flom som medfører alvorlige skader?
 • Spørjetimespørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Klimaendringer har store konsekvenser. På Voss har nedbøren økt med 10 pst. de siste ti årene, og det er forventet en økning på 40 pst. NVE har beregnet flomsikring av Vossovassdraget til 1,5 mrd. kroner. Det har vært krevende å få NVE til å stille opp på mindre strakstiltak som kan ha stor effekt. Hvordan vil statsråden sørge for at NVE har nok ressurser og et regelverk som gjør at de kan støtte flomutsatte områder som Voss med fagkompetanse og ubyråkratisk økonomisk støtte til effektive forebyggende tiltak?
 • Spørjetimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Straffeloven slår fast at ingen skal sone under et strengere regime enn nødvendig. På Vestlandet finnes ingen åpne soningstilbud for kvinner. Dette fører til at flere av disse kvinnene nå soner under et strengere regime enn nødvendig. Hvilke tiltak vil statsråden gjøre for å sørge for at loven gjelder også for kvinner på Vestlandet?
 • Spørjetimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Svart på: 27.05.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Mye snø i fjellet og gradvis varmere vær gjør at NVE har varslet at det er fare for stor vårflom, blant annet er det 95 pst. sannsynlighet for stor vårflom i Nord-Norge. Vi vet at gode forberedelser er viktig for å unngå store skader når vårflommen kommer. Nå haster det med forebyggende tiltak, hvis det skal ha en effekt. 15. mai varslet olje- og energiministeren at det var bevilget 100 mill. kroner til forebyggende tiltak i kommunene. Hvordan skal disse pengene fordeles, og rekker de å bli fordelt før vårflommen setter inn?