Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (61 - 80 av 426)

 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.05.2019

  Sett fram av: Geir Pollestad (Sp)

  Svart på: 15.05.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om hvorfor statsråden trenerer arbeidet med å sikre kontantbrukernes interesser, med bakgrunn i at ingen juridiske grep fra regjeringen er varslet for å stramme inn regelverket og at Stortinget har gjort det klart at retten til å betale kontant må sikres
 • Spørjetimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.05.2019

  Svart på: 08.05.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden vil endre mandatet fra Helse Nord RHF, så det kan utredes en sykehusstruktur med to fullverdige sykehus på Helgelandskysten
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.05.2019

  Svart på: 08.05.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvorvidt statsråden mener at planleggingen av ny sykehusstruktur på Helgelandskysten har vært en tillitvekkende prosess
 • Spørjetimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.05.2019

  Svart på: 08.05.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om statsråden vil instruere Nord universitet om å bevare studiesteder som er foreslått nedlagt
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.05.2019

  Svart på: 08.05.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om at statsråden har advart studenter mot å søke seg til Storbritannia, og hvorvidt det har vært og pågår forhandlinger om studentutveksling for å sikre vilkår og stipend mellom våre to land, tilsvarende de vi har innenfor Erasmus+-programmet
 • Spørjetimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.05.2019

  Svart på: 08.05.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvordan statsråden kan la Helgelandssykehuset utrede en sykehusstruktur som vil gi fødende kvinner lengre vei til et fødetilbud
 • Spørjetimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.05.2019

  Svart på: 08.05.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvordan statsråden vil sørge for at de lokale sykehusene skal kunne rekruttere kvalifisert helsepersonell, når Nord universitet truer med å legge ned sykepleierutdanningen i Namsos og flere studiesteder
 • Spørjetimespørsmål fra Martin Kolberg (A) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 30.04.2019

  Svart på: 22.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden kan akseptere Statens vegvesens holdning til lokale beslutningsprosesser, med bakgrunn i at planprogrammet kun foreslår å utrede Jensvoll-, Vitbank- og Husebykorridoren, mens Vikerkorridoren som Lier kommunestyre har vedtatt, ikke er med
 • Spørjetimespørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 30.04.2019

  Sett fram av: Eirik Faret Sakariassen (SV)

  Svart på: 08.05.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om statsråden kan bekrefte at hun vil sørge for at Universitetet i Stavanger skal bli likebehandlet med de andre universitetene når det gjelder finansiering
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 24.04.2019

  Svart på: 15.05.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om statsråden er enig i at det er viktig å vite hvor mye av økningen i vold i nære relasjoner som henger sammen med æreskultur og sosial kontroll, og om han vil gå inn for at det innføres en egen koding og registrering av slike saker i straffesakssystemet
 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.04.2019

  Svart på: 24.04.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Om hvorvidt det var etter at Aftenposten skrev om saken, at norske myndigheter ble kjent med at det var foreldreløse norske barn i flyktningleirer, eller om det har vært kjent for myndighetene lenge
 • Munnleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.04.2019

  Svart på: 24.04.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Om statsråden vil foreta seg noe for å medvirke til at store, viktige idrettsopplevelser i framtiden blir tilgjengelig for alle, og ikke bare for de få, med henvisning til at store deler av rettighetene til vintersporten nå kan havne bak betalingsmur i 2021
 • Munnleg spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til olje- og energiministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.04.2019

  Svart på: 24.04.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om hvorvidt statsråden ønsker at Statnett skal eie og drive alle framtidige utenlandskabler, og om dette vil få konsekvenser for konsesjonsbehandlingen av NorthConnect
 • Munnleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til olje- og energiministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.04.2019

  Svart på: 24.04.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om at den globale løsningen ligger i at alle land tar ansvaret for de utslippene man står for, og hvordan statsråden vil bidra til at verden blir 100 pst. fornybar innen 2050, med bakgrunn i at oljen i Norge er den største enkeltsektoren som bidrar til utslippene
 • Munnleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.04.2019

  Svart på: 24.04.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om et uformelt møte for EUs energiministre, og hvordan representanten fra den norske regjeringen stilte seg til forslagene om å forsterke klimakravene i en erklæring han underskrev om bl.a. utvikling av infrastruktur for gass
 • Munnleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.04.2019

  Svart på: 24.04.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Om hvordan ministeren kan begrunne det å gå løs på aviser som sørger for mediemangfoldet vårt, med henvisning til en satsing på små lokalaviser ved å ta fra andre pressestøtte, samtidig som en rammer dem med en ny postlov
 • Munnleg spørsmål fra Espen Barth Eide (A) til olje- og energiministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.04.2019

  Svart på: 24.04.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om ikke statsråden ser det store potensialet som ligger i å satse på en utbygging av flytende havvind, og hvorvidt ikke dette kan være noe av svaret på hva Norge skal leve av i det lange løp
 • Spørjetimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.04.2019

  Svart på på vegner av: Justis- og innvandringsministeren

  Svart på: 08.05.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om statsråden har kontroll og oversikt over behovet for soningsplasser, med bakgrunn i at Arendal fengsel, avdeling Håvet, ble stengt i mars 2019
 • Spørjetimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.04.2019

  Svart på: 15.05.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at personer som har fått utbetalt for mye penger fra Nav må tilbakebetale bruttobeløpet med kort forfall, selv om mottakeren bare har fått utbetalt nettobeløpet, og hvorvidt statsråden mener at dette er en hensiktsmessig måte å rette opp i feil
 • Spørjetimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.04.2019

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Norge har som mål at veksten i avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten. SSB-tall viser at bruttonasjonalprodukt har økt med 2 pst. fra 2016, mens avfallsmengdene økte med 3 pst. Vi har derfor ikke klart å stagge avfallsveksten. Gjenvinningen av ordinært avfall er den laveste på 12 år. Når vil regjeringen legge fram den nasjonale strategien for sirkulær økonomi, og vil den inneholde mål og tiltak for å redusere det materielle fotavtrykket i Norge?