Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Familie - Barnevern (1 - 6 av 6)

 • Spørjetimespørsmål fra Odd Omland (A) til barne- og familieministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.05.2019

  Sett fram av: Kari Henriksen (A)

  Svart på: 29.05.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvordan statsråden vil hjelpe barna når han nå sier nei til flere øremerka stillinger i det kommunale barnevernet
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 16.05.2019

  Svart på på vegner av: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Svart på: 22.05.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hva regjeringen har gjort for å følge opp vedtaket om at man skal gjøre tilsyn med og åpenhet om opplegget i koranskoler og andre trossamfunns skoler til en del av betingelsene for å få statsstøtte, og hva man vil gjøre framover
 • Munnleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Svart på: 13.03.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvorvidt statsråden for barn er enig med statsministeren eller med barna, ideelle organisasjoner, barneombudet og #heierna-kampanjen, om at vi trenger flere ansatte
 • Spørjetimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 06.02.2019

  Svart på: 13.02.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om statsråden har oversikt over hvor stort behovet for stillinger i det kommunale barnevernet er nå, og hvorvidt bemanningen er god nok
 • Spørjetimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 01.02.2019

  Svart på: 13.02.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hva som er årsaken til at omtalen av den offentlige andel er utelatt i regjeringsplattformen, med henvisning til at Stortinget i fjor vedtok å be regjeringen om å sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser
 • Spørjetimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til barne- og likestillingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Svart på: 09.01.2019 av barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland

  Om at Tilsynsrapporten etter hendelsen der en 15 åring begikk knivdrap, avdekker at jenta hadde blitt plassert i et kommersielt barnevernstiltak som brøt flere lover, og hvorvidt det er rimelig at selskapet betaler tilbake den delen av overskuddet som skyldes ulovlig drift, utilstrekkelig bemanning og manglende kvalitet på tilbudet