Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Finanser (1 - 20 av 37)

 • Munnleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 12.01.2022

  Svart på: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om hvilke beregninger som ligger til grunn for statsministerens påstand fra spørretimen 8. desember om at samarbeidet som binder Europa og Norden sammen i et strømmarked, vil tjene Norge over tid
 • Munnleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 12.01.2022

  Svart på: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om statsministeren er enig i at energiloven må endres og strømprisen reguleres
 • Munnleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 12.01.2022

  Svart på: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om statsministeren støtter Fremskrittspartiets forslag om å innføre en makspris på strøm så lenge strømmarkedet er ute av kontroll, og om statsministeren mener at det er rimelig at folk betaler mer enn dobbelt så mye som normalpris for strømmen, som er resultatet med regjeringens strømstøtte
 • Munnleg spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til landbruks- og matministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 05.01.2022

  Svart på: 05.01.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om hvorfor landbruksministeren anbefaler et prissamarbeid for å hindre sunn konkurranse i dagligvarebransjen som kommer forbrukerne til gode
 • Munnleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til landbruks- og matministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 05.01.2022

  Svart på: 05.01.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om når landbruksministeren vil komme til Stortinget med en sak om strømstøtte til veksthusnæringen
 • Munnleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til klima- og miljøministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 05.01.2022

  Svart på: 05.01.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om statsråden kan forklare miljøeffekten ved å elektrifisere sokkelen, og korleis regjeringa kan framføre ein politikk som sender rekninga til norske forbrukarar og næringslivet, med skyhøge straumprisar som dette tiltaket kan medføre
 • Munnleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 08.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om at Stortinget nå må bevilge krisestøtte for å hjelpe folk med strømregningene, og hvorvidt det er utenkelig for Arbeiderpartiet å regulere strømeksporten så vi unngår ytterligere strømprisøkninger og ytterligere tapping av vannmagasinene
 • Munnleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 08.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om å ta kontroll med eksporten av strøm, som vi har muligheten til ved hjelp av en paragraf i konsesjonene til Statnett for de nye utenlandskablene, og sikre at norske strømkunder ikke skal betale prisen for en feilslått og totalt uansvarlig klimapolitikk i Europa
 • Munnleg spørsmål fra Tina Bru (H) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 08.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om at rekordhøye strømpriser har gitt mange en utrygghet de aldri tidligere har kjent på, blant dem de aller fleste barnefamilier, pensjonister og enslige med vanlige inntekter, og hva slags trygghet statsministeren kan gi disse nå før jul
 • Spørjetimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til landbruks- og matministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om at stormen i forrige uke medførte ødeleggelser av store skogområder, og om å sørge for hjelp til de hardest rammede for å redde trevirket og forebygge andre skader, og ta initiativ til en gjennomgang av forsikringsordningen for skogeiere
 • Spørjetimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om å gjera det betre å eiga arbeidsplassar i distrikta, då me allereie ser resultatet av politikken med Sp i regjering når ein bedriftseigar i Gulen flyttar fordi skattetrykket blir så stort
 • Spørjetimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om å dokumentere at ferjeprisane no vert kutta med 50 pst., og kva som med regjeringa sitt framlegg blir dei reelle prosentvise kutta i ferjeprisane i januar 2022 samanlikna med prisane per 31. desember 2021
 • Munnleg spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Svart på: 01.12.2021 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om regjeringen legger opp til økte matpriser for vanlige folk i årene som kommer, med henvisning til sluttprotokollen fra tilleggsforhandlingene med jordbruket, hvor det står at økning i markedsinntektene også må bidra til inntektsdannelsen
 • Munnleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Svart på: 01.12.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om at regjeringen avvikler fritidskortet, reduserer grensen for skattefradrag på gaver til frivilligheten og legger ned gaveforsterkningsordningen for å innfri løftet om full momskompensasjon, selv om Senterpartiet har programfestet å trappe opp beløpsgrensen og åpne for å inkludere lokale lag og foreninger i ordningen
 • Spørjetimespørsmål fra Gunhild Berge Stang (V) til landbruks- og matministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om statsråden vil leggje inn ei grunnplanke i støtte- og avgiftsordningane i meierinæringa slik at små, lokale aktørar kan sikrast levelege vilkår
 • Spørjetimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om statsråden mener det er positivt med de høye strømprisene vi ser for tiden i hele landet og særlig i de sørlige kraftregioner, og om dette er en ønskelig utvikling med tanke på å få ned forbruk og klimautslipp
 • Spørjetimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om hvordan statsråden vil ivareta ungdomsstraff og ungdomsoppfølgning som et reelt straffalternativ med rimelig saksbehandlingstid, når regjeringen foreslår å redusere støtten til dette i tilleggsnummeret til statsbudsjettet
 • Spørjetimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om kva statsråden har tenkt å gjere med at "vanlige folk" får så høge straumrekningar at dette også raskt kan gå ut over moglegheita deira til å kunne få ei normal julefeiring med normal julehandel fram mot julehøgtida som er så viktig for oss alle
 • Munnleg spørsmål fra Tina Bru (H) til finansministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvordan statsråden forsvarer at han øker skattebyrden for lavinntektsgrupper, for dem med inntekt under 400 000 kr, sammenlignet med det Solberg-regjeringen la opp til
 • Munnleg spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til finansministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvorfor regjeringen freder en selskapsskatt som ligger lavere enn det forliket som man inngikk med høyresiden