Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Kultur (1 - 15 av 15)

 • Munnleg spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 12.01.2022

  Svart på: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om statsministeren kan gjere greie for kva fakta og råd regjeringa la til grunn når ein fyrst vedtok nasjonalt raudt nivå i vidaregåande skule før jul, og så etter jul tviheld på dette også etter at ein ved skulestart kan dokumentere minimalt smittetrykk i mange kommunar
 • Munnleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 05.01.2022

  Svart på: 05.01.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om tilgang til allmennkringkastingstilbud og nettleverandører, og hvorvidt statsråden deler de bekymringene mediebransjen har framført over lengre tid her hjemme når det gjelder de nasjonale portvokterne
 • Munnleg spørsmål fra Kathy Lie (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 05.01.2022

  Svart på: 05.01.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om smittevernrestriksjoner som igjen har rammet kulturlivet hardt, og på hvilket grunnlag store arbeidsplasser, som Folketeateret, kan gå i gang med aktivitet så lenge stimuleringsordningen er fundert på en skjønnsmessig vurdering og ansatte må godta å redusere sin lønn
 • Munnleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 08.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om voldsom usikkerhet for utelivsnæring, reiseliv og kulturlivet med de nye koronatiltakene, og om å få penger raskt ut ved å bevilge midler direkte til kommunene via nysalderingen
 • Munnleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Svart på: 01.12.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om at regjeringen avvikler fritidskortet, reduserer grensen for skattefradrag på gaver til frivilligheten og legger ned gaveforsterkningsordningen for å innfri løftet om full momskompensasjon, selv om Senterpartiet har programfestet å trappe opp beløpsgrensen og åpne for å inkludere lokale lag og foreninger i ordningen
 • Munnleg spørsmål fra Guri Melby (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Svart på: 01.12.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om grunnen til at statsråden ikke skal reise til Quatar er at Norge ikke kvalifiserte seg til VM, eller om det er Qatars brutale behandling av gjestearbeidere, manglende pressefrihet og andre menneskerettighetsbrudd som gjør at statsråden mener at det er uaktuelt for norske representanter å reise
 • Spørjetimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til fiskeri- og havministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

  Om statsråden vil stoppe planarbeidet om å sprenge ut deler av undervannsmuren ved Oscarsborg festning ut fra de negative konsekvensene tiltaket vil gi for livet i fjorden, verneområder, friluftsliv, krigsminner og kulturvern
 • Spørjetimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om hvordan statsråden vil ivareta ungdomsstraff og ungdomsoppfølgning som et reelt straffalternativ med rimelig saksbehandlingstid, når regjeringen foreslår å redusere støtten til dette i tilleggsnummeret til statsbudsjettet
 • Spørjetimespørsmål fra Olve Grotle (H) til fiskeri- og havministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

  Om statsråden kan forklare nærmare kvifor regjeringa ikkje ser verdien i at Gamvik-ordninga blir gjort tilgjengeleg for fleire ungdommar, med bakgrunn i at det har vist seg å vere ein populær, enkel og effektiv måte å rekruttere unge inn i fiskerinæringa på
 • Spørjetimespørsmål fra Guri Melby (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om statsråden vil ta initiativ til norsk diplomatisk boikott av vinter-OL i Beijing i 2022 for å sabotere regimets forsøk på å sportsvaske egne menneskerettighetsbrudd
 • Spørjetimespørsmål fra Turid Kristensen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om tiltak for å få bukt med det statsråden selv har uttalt at er en ekstremt urovekkende situasjon mht. spiseforstyrrelser i idretten, ikke minst i langrennssporten
 • Spørjetimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Sett fram av: Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV)

  Svart på: 10.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om hvor mange barnehager og skoler som mangler samisk språkkompetanse, og hvilke tiltak statsråden vil sette i verk for å sørge for at samiske barn får opplæring i sitt samiske språk
 • Spørjetimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om bruk av engelsk i høyere utdanning og forskning og hvorvidt statsråden mener at alle internasjonale forskere og undervisere skal kunne flytende norsk og kjenne norsk kultur før de kan forske og undervise ved norske universitet og høyskoler
 • Spørjetimespørsmål fra Turid Kristensen (H) til barne- og familieministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Svart på: 27.10.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om statsråden vil tilbakeføre likestillingsfeltet til Barne- og familiedepartementet
 • Spørjetimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om hvordan statsråden vil følge opp idrettsstrategien som Solberg-regjeringen la frem i september og som skal bidra til å styrke idretten etter pandemien