Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Grimsrud, Anne K. (1 - 1 av 1)

 • Spørjetimespørsmål fra Anne K. Grimsrud (Sp) til miljøvernministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 06.10.1995

  Sett fram av: Per Olaf Lundteigen (Sp)

  Svart på: 25.10.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

  "Direktoratet for naturforvaltning fattet 12. juli 1995 vedtak om midlertidig vern av Holtefjell i Flesberg og Øvre Eiker kommune. Vil miljøvernministeren gå inn for at berørte skogeiere ytes full erstatning for tap av næringsinntekt fra første dag?" Tatt opp av Per Olaf Lundteigen