Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Hagen, Carl I. (1 - 20 av 151)

 • Munnleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 30.05.2007

  Svart på: 30.05.2007 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

  Om hva Regjeringen gjør for å sikre eldreomsorgstjenester, når man ikke lenger styrker kommuneøkonomien
 • Munnleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 25.05.2005

  Svart på: 25.05.2005 av statsminister Kjell Magne Bondevik

  Om hvorledes statsministeren akter å håndtere og forholde seg til et valgresultat hvor man har et fortsatt ikke-sosialistisk flertall i Stortinget, men med betydelige endringer partiene imellom
 • Munnleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.04.2005

  Svart på: 13.04.2005 av statsminister Kjell Magne Bondevik

  Om å vurdere på nytt spørsmålet om habilitet når det gjelder Arbeiderpartiets representanter i kommunestyrer og fylkesting, på bakgrunn av at LO festet sitt grep på A på landsmøtet
 • Munnleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 02.03.2005

  Svart på: 02.03.2005 av statsminister Kjell Magne Bondevik

  Om å revurdere sykehusøkonomien basert på informasjon om den totale finansieringen, og ikke akseptere oppsigelser og nedleggelse av kapasitet som følge av mangel på penger
 • Munnleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 09.02.2005

  Svart på: 09.02.2005 av statsminister Kjell Magne Bondevik

  Om å frata samvirkeorganisasjonene reguleringsmyndighet slik at de må konkurrere på like vilkår med andre, og at forbrukernes interesser skal stå i høysetet
 • Munnleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 01.12.2004

  Svart på: 01.12.2004 av statsminister Kjell Magne Bondevik

  Om Regjeringens syn på den fastlåste konflikten mellom heismontører og heisfirmaene, som fører til stadig større problemer for eldre og funksjonshemmede i bygninger hvor heisen står
 • Munnleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 27.10.2004

  Svart på: 27.10.2004 av statsminister Kjell Magne Bondevik

  Om å utsette og omgjøre vedtaket om å gi Norsk Tipping monopol på inntekter fra automatspill
 • Munnleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 02.06.2004

  Svart på: 02.06.2004 av statsminister Kjell Magne Bondevik

  Om at de høye petroleumsprisene gir staten uventede merinntekter, og hvorvidt det ikke er naturlig at noen av de nye milliardene ble brukt til å redusere bensinavgiften, slik at vi fikk en stabil bensinpris
 • Munnleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 05.05.2004

  Svart på: 05.05.2004 av statsminister Kjell Magne Bondevik

  Om at det ikke burde være tillatelig at norske kirker blir til gudshus i en annen religion, og å foreta seg noe for å sørge for det nødvendige vedlikeholdet av de mest viktige kirkene
 • Munnleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 25.02.2004

  Svart på: 25.02.2004 av statsminister Kjell Magne Bondevik

  Om at man sørger for de nødvendige tilleggsbevilgninger, slik at det ikke blir oppsigelser og nedskjæringer i norske sykehus i 2004
 • Munnleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 28.01.2004

  Svart på: 28.01.2004 av statsminister Kjell Magne Bondevik

  Om Pensjonskommisjonen, og hvorvidt Regjeringen vil følge tilsvarende prosess på 1980-tallet, slik at tidspunkt for kompromisser og oppslutning skjer i forbindelse med en normal stortingsbehandling
 • Munnleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.12.2003

  Svart på: 17.12.2003 av statsminister Kjell Magne Bondevik

  Om at Regjeringen sender saken om sprøyterom ut på høring, med spørsmål om man kan innføre dette uten det nødvendige helsepersonellet som Stortingets flertall har lagt til grunn for sitt vedtak
 • Munnleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 22.10.2003

  Svart på: 22.10.2003 av statsminister Kjell Magne Bondevik

  Om organisasjoners pengegaver til politiske partier, med eksempel i LO, og faren for at en radikalisert fagbevegelse kan kjøpe seg reell politisk innflytelse
 • Munnleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 04.06.2003

  Svart på: 04.06.2003 av statsminister Kjell Magne Bondevik

  Om etterbetaling til pensjonister og om Regjeringens prioritering i forbindelse med revidert budsjett, med henvisning til en tilleggsbevilgning til innvandringspolitiske formål
 • Munnleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 30.04.2003

  Svart på: 30.04.2003 av statsminister Kjell Magne Bondevik

  Om krisemaksimering i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, og hvorvidt statsministeren er enig i at det er situasjonen i mai-juni som skal være grunnlaget for revideringen av budsjettet
 • Munnleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 26.03.2003

  Svart på: 26.03.2003 av statsminister Kjell Magne Bondevik

  Om hvorvidt statsministeren ønsker at koalisjonen skal vinne den pågående krigen i Irak som han er imot
 • Munnleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 26.02.2003

  Svart på: 26.02.2003 av statsminister Kjell Magne Bondevik

  Om å sørge for at vi får en tiltakspakke mot økende ledighet som følge av at forutsetningene er endret dramatisk i forhold til det de var under budsjettbehandlingen
 • Munnleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 29.01.2003

  Svart på: 29.01.2003 av statsminister Kjell Magne Bondevik

  Om hvorvidt Regjeringen i det inntektspolitiske samarbeidet i lønnsoppgjøret vil gi tilbud om skattelettelser og avgiftsendringer for å begrense kostnadsveksten for næringslivet
 • Munnleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 18.12.2002

  Svart på: 18.12.2002 av statsminister Kjell Magne Bondevik

  Om å redusere elavgiften vesentlig og ev. fjerne den midlertidig, for å få lavere strømpriser
 • Munnleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.11.2002

  Svart på: 13.11.2002 av statsminister Kjell Magne Bondevik

  Om ny gjennomgang av saker hvor konvertering fra islam til kristendom har vært utslagsgivende for å gi opphold på humanitært grunnlag