Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Solberg, Erna (1 - 20 av 131)

 • Munnleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 12.01.2022

  Svart på: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om statsministeren kan oppklare om Hurdalsplattformens omtale av utenlandskabler setter en stopper for hybridkabler knyttet til havvind
 • Spørsmål ved møteslutt fra Erna Solberg (H) til finansministeren

  Spørsmål ved møteslutt

  Datert: 17.12.2021

  Svart på: 17.12.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om å få en orientering om den såkalte lønnskompensasjonsordningen knyttet til pandemibekjempelsen, da det ikke ser ut til å bli fremmet noen proposisjon om ordningen før i januar
 • Munnleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til utviklingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om hvorfor man setter på spill Norges rykte som en troverdig samarbeidspartner ved å trekke seg fra løftet om opptrapping av det globale partnerskapet for utdanning gjennom et kutt i budsjettet og en annonsering i statsbudsjettet om at man ikke vil bidra til den økningen som Norge har lovet internasjonalt
 • Munnleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 27.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om hvorfor statsministeren i Financial Times lanserte et skifte hvor oljefondet nå skal være mer politisk, til tross for at et enstemmig storting så sent som i mai besluttet at SPU ikke skal være et politisk virkemiddel
 • Munnleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 10.04.2013

  Svart på: 10.04.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om at situasjonen for akuttmottakene er omtrent den samme som den var for fire og et halvt år siden ifølge en ny helsetilsynsrapport, og hva det sier om regjeringens gjennomføringskraft innen forbedringer i helsevesenet
 • Munnleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.03.2013

  Svart på: 20.03.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om statsministeren mener at Norge skal ha et system som sikrer at vi raskere kommer i gang med å dra lasset for nye legemidler, eller om vi skal være de som alltid venter og håper på å få den billigste "dealen"
 • Munnleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 06.02.2013

  Svart på: 06.02.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om hvorvidt kø er et sparetiltak i helsevesenet, med henvisning til at private helseklinikker som er godkjent av det offentlige for behandling, har ledig kapasitet
 • Munnleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 16.01.2013

  Svart på: 16.01.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om statsministeren mener det ikke er noe å bekymre seg over at vi scorer lavt på forskning og innovasjon på alle internasjonale oversikter
 • Munnleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 19.12.2012

  Svart på: 19.12.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om hvorfor regjeringen nedprioriterer rus og psykiatri og ikke bygger opp et bedre pårørendeapparat, til tross for at man ikke har nådd målene man satte seg før 2009 om et bedre tilbud til rusavhengige og pårørende
 • Munnleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til helse- og omsorgsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 28.11.2012

  Svart på: 28.11.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

  Om at ingen venter lenger enn rusmisbrukere på å få behandling, til tross for at rus skulle være et prioritert område, og hvorvidt det ikke er på tide å skjønne at rusmeldingen ikke innfrir, når det selv i Arbeiderpartiet er opprør mot rusproblematikken
 • Munnleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 21.11.2012

  Svart på: 21.11.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om hva statsministeren har tenkt å gjøre for å løfte matematikkunnskapene i Norge, med henvisning til bl.a. høy strykprosent på enkelte lærerutdanninger
 • Munnleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til utenriksministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.11.2012

  Svart på: 14.11.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

  Om hvorvidt ikke uklarhet rundt grunnlaget for regjeringens EU-engasjement vil gjøre en fremtidig rød-grønn regjering «regjeringsudyktig», med henvisning til angrep på EØS-avtalen
 • Spørjetimespørsmål fra Erna Solberg (H) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2012

  Svart på: 24.10.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

  Om hva som gjøres for å sikre oppdatert kunnskap om diagnostikk og behandling av Lyme borreliose etter flåttbitt
 • Munnleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 16.05.2012

  Svart på: 16.05.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om hvorvidt statsministeren mener at rumlefeltene er like gode sikringer mot tap av liv ved frontkollisjoner som midtrekkverk
 • Spørjetimespørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 26.04.2012

  Svart på: 02.05.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om statsministeren kan bekrefte at 12 000 nye sykehjemsplasser betyr 12 000 flere plasser, med bakgrunn i at vekst i plasser begrenses av rehabilitering, forbedring og erstatning av sanerte plasser
 • Munnleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 18.04.2012

  Svart på: 18.04.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om hva regjeringen har tenkt å gjøre for å få opp boligbyggingen, med bakgrunn i at det bygges færre boliger i Norge enn det som trengs for å holde tritt med befolkningsveksten, og at vi styrer mot en boligkrise
 • Munnleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 21.03.2012

  Svart på: 21.03.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om statsministeren mener at psykisk helse bør opprioriteres i helsevesenet, i lys av at flertallet av de unge som blir uføretrygdet har en diagnose på en psykisk lidelse
 • Munnleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 15.02.2012

  Svart på: 15.02.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om hva som gjøres for å sikre norske arbeidsplasser og konkurransekraften til norsk næringsliv, med bakgrunn i økt skattlegging av bedrifter og at næringsrettet forskning er blitt mindre
 • Munnleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til utenriksministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 01.02.2012

  Svart på: 01.02.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

  Om situasjonen i Syria, og hvilken mulighet vi har til å få FN mer engasjert og legge press både på regimet og på deres internasjonale støttespillere
 • Munnleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 30.11.2011

  Svart på: 30.11.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om hva endringene i Europa og eventuelle bevegelser av arbeidskraft vil bety for Norge, og hvilken strategi regjeringen vil legge opp til for å sikre at vi kan bruke den arbeidskraften på en god måte