Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Kjerkol, Ingvild (1 - 20 av 40)

 • Munnleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 12.05.2021

  Svart på: 12.05.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden anerkjenner de grunnleggende utfordringene i psykisk helsevern, som nå møtes med mer alvorlig syke pasienter som må vente veldig lenge på å få det som for dem er helt livsnødvendig behandling
 • Munnleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 10.02.2021

  Svart på: 10.02.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om at man har gjort intensivtjenesten så sårbar ved å være avhengig av utenlandske intensivsykepleiere, og hvordan dette skal løses gjennom vinteren, med mutert virus påvist flere steder i landet
 • Munnleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 09.12.2020

  Svart på: 09.12.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvorfor ikke regjeringen vil innføre obligatorisk testing ved viktige grensekryssinger og lufthavner, i kombinasjon med de karantenereglene som utarbeides av helsemyndighetene
 • Munnleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 18.11.2020

  Svart på: 18.11.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om at det er 15 akuttsykehus der de nye redningshelikoptrene foreløpig ikke kan lande, og hvorvidt det at Rikshospitalet og Ullevål sykehus nå vil bli oppgradert betyr at det bare er de større regionssykehusene som skal kunne lande de nye helikoptrene
 • Spørjetimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Svart på: 18.11.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre følgetjenesten for alle som har rett på dette, og slik sikre trygghet for fødende i distriktene
 • Spørjetimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 15.10.2020

  Svart på på vegner av: Helse- og omsorgsministeren

  Svart på: 21.10.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hvordan statsråden vil sikre nødvendige investeringer i ny helikopterlandingsplass ved akuttsykehuset i Namsos slik at de nye redningshelikoptrene skal kunne lande ved sykehuset
 • Munnleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 12.02.2020

  Svart på: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren i dag vil erkjenne at regjeringen tok for lett på situasjonen i luftambulansetjenesten i fjor høst, og forsikre at regjeringen vil opprettholde avhjelpende tiltak så lenge den nye operatøren ikke klarer å levere en stabil tjeneste
 • Munnleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Svart på: 29.01.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hva helseministeren vil gjøre for landets syke eldre pasienter, og om han vil dra i nødbremsen når det gjelder tidlig utskriving og nedbygging av sykehussenger
 • Munnleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Svart på: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil lytte til de mange stemmene i befolkningen, fra både syke, pårørende og fagpersoner, og si seg enig i at vi må stoppe den videre nedbyggingen av døgntilbudet i psykiatrien
 • Munnleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Svart på: 06.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Om at ny operatør i ambulanseflytjenesten ennå ikke oppfyller beredskapskravene i kontrakten, og hva statsråden vil gjøre for å sikre befolkningens trygghet gjennom vinteren og fram til sommeren
 • Munnleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Svart på: 22.05.2019 av helseminister Bent Høie

  Om at det kuttes i ambulansetjenester i distriktene, og hvordan statsråden sikrer den akuttmedisinske beredskapen på en måte som gjør at den lokale brann- og redningstjenesten ikke blir stående igjen med helsetjenestens ansvar
 • Spørjetimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.05.2019

  Svart på: 08.05.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvordan statsråden vil sørge for at de lokale sykehusene skal kunne rekruttere kvalifisert helsepersonell, når Nord universitet truer med å legge ned sykepleierutdanningen i Namsos og flere studiesteder
 • Spørjetimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 19.03.2019

  Svart på: 27.03.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvorfor forutsetningene for en samling av sykehustilbudene i Nordmøre og Romsdal er i ferd med å brytes, med henvisning til at direktøren i Helse Møre og Romsdal har anbefalt å fremskynde sammenslåingen av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde
 • Spørjetimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Svart på: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om at karbonfangst og -lagring kunne bli en stor og viktig industri for Norge, og hvorvidt regjeringen vil innføre en klimarefusjonsordning
 • Munnleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.02.2019

  Svart på: 20.02.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvorvidt regjeringen vil lovfeste et prinsipp om at klarer man ett barn, så klarer man to, med henvisning til at statsråden la fram på høring et lovforslag om å stramme inn retten til selvbestemmelse i abortloven, som går ut på at alle forespørsler om fosterreduksjon skal behandles i abortnemnd
 • Munnleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til barne- og likestillingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 16.01.2019

  Svart på: 16.01.2019 av barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland

  Om hvorvidt likestillingsministeren er enig med sin statsminister i at kvinners abortrettigheter er egnet til å forhandles om for å beholde regjeringsmakt, med henvisning til at det har vært rungende stillhet i den viktige likestillingsdebatten som har gått i Norge denne høsten
 • Munnleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

  Om hvorfor man ikke vil komme i gang med skolemat til norske unger, når vi vet at det er så effektivt for å utjevne sosiale forskjeller og for helsen
 • Spørjetimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av helseminister Bent Høie

  Om hvorfor statsråden vil stramme inn muligheten til abort, når teksten i abortloven er helt nøytral, abortraten er lav og andelen som går til nemnd, er lav
 • Munnleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til landbruks- og matministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Svart på: 17.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om hva statsråden tenker om matgleden for eldre mennesker, når et splitter nytt sykehjem åpnet uten kjøkken, og må få maten levert i plastkontainere
 • Munnleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 23.05.2018

  Svart på: 23.05.2018 av eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

  Om hvilke gulrøtter eldreministeren har for å sikre eldre som trenger en heldøgns omsorgsplass, den tryggheten de trenger for å kunne leve hele livet