Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Bollestad, Olaug V. (1 - 12 av 12)

 • Munnleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 03.05.2017

  Svart på: 03.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hva som ligger bak statsrådens valg om å legge ned akuttkirurgien i Odda, og hva som er forskjellen på begrunnelsene i Flekkefjord og i Odda, når statsråden allikevel griper inn og vil beholde dette i Flekkefjord
 • Munnleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 01.02.2017

  Svart på: 01.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvorvidt statsråden mener at utviklingsprosessene i helseforetakene går etter de vedtakene som Stortinget har fattet, med henvisning til at planen legger føringer for hvilke sykehus som skal ha akuttkirurgi, og hvilke som ikke skal ha det
 • Spørjetimespørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 06.10.2016

  Spørsmålet er trekt tilbake

  I forbindelse med behandlingen av likestillingsmeldingen fattet Stortinget et vedtak der Stortinget ber regjeringen opprette et eget trepartssamarbeid for økt likestilling med partene i arbeidslivet. Kan statsråden gjøre rede for regjeringens arbeid med oppfølging av dette vedtaket?
 • Munnleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 04.05.2016

  Svart på: 04.05.2016 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringen vil komme med strakstiltak mot arbeidsledigheten dedikert til Sør-Vestlandet, og ikke minst til de unge, i revidert nasjonalbudsjett
 • Munnleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.01.2016

  Svart på: 20.01.2016 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om å styrke rekrutteringen av jenter i Forsvaret, og hva som er gjort rent konkret for å trygge jentene som kommer inn, slik at de blir verdsatt og vist respekt, og slik at det er holdningsendringer
 • Spørjetimespørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.01.2016

  Spørsmålet er trekt tilbake

  De siste årene har et økende antall kvinner gjort tjeneste i Forsvaret. Dessverre har de registrert en rekke tilfeller av uakseptable holdninger og handlinger i militæret. Forlegninger, sanitæranlegg, uniformer med mer må også tilpasses kvinnene. Kan statsråden garantere at Forsvaret er fullt ut forberedt på å ta imot første innrykk av vernepliktige kvinner juli 2016?
 • Munnleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 11.11.2015

  Svart på: 11.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvordan statsråden vil sikre likeverdige og desentraliserte helsetjenester og god beredskap når statsråden har gitt signaler om at det ikke er grunnlag for at små sykehus skal kunne beholde akuttkirurgien
 • Munnleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 03.06.2015

  Svart på: 03.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for at akuttkirurgien og gode lokalsykehus med høy kompetanse er tilgjengelig for alle innbyggere, og hvorfor innbyggertall flagges som et avgjørende, dominerende kriterium så tidlig i prosessen om en nasjonal helse- og sykehusplan
 • Munnleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.05.2015

  Svart på: 20.05.2015 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringen fortsatt vil jobbe for en solidarisk og restriktiv alkoholpolitikk som virker inn i folkehelsepolitikken og folkehelsearbeidet, og nå målet om 10 pst. skadereduksjon innen 2025
 • Munnleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.05.2014

  Svart på: 14.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om ministeren vil sikre – slik Helse Nord har gjort – at vi får en oversikt over dekningsgraden for luftambulansen i helseforetakene, og om statsråden vil sikre at responstiden over hele landet er lik og dermed innebærer flere luftambulansebaser enn det vi har i dag
 • Munnleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 27.11.2013

  Svart på: 27.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvorfor ikke statsråden lenger ser behov for en uavhengig gransking av hovedstadsprosessen på tross av nødropene fra folk som opplever at sykehushverdagen i hovedstaden er noe helt annet enn det vi leser i avisene
 • Spørjetimespørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2013

  Svart på: 20.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden ser behov for å løfte debatten om reservasjonsmulighet til en større verdidebatt, hvor vi som nasjon setter noen stabbesteiner og tar debatten om etikken skal og bør gå foran teknikken