Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Skjervengen, Pål Atle (1 - 6 av 6)

 • Spørjetimespørsmål fra Pål Atle Skjervengen (FrP) til kommunalministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 19.02.1991

  Svart på: 06.03.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

  "Mandag 18. februar 1991 blokkerte medlemmer av Rørleggernes Fag- forening i Oslo en av Teledirektoratets byggetomter i Oslo, fordi arbeidet ble utført av et firma som benytter uorganisert arbeidskraft. Hva vil justisministeren gjøre for at retten til å være uorganisert skal være reell, og for at uorganiserte skal beskyttes mot slik trakassering?"
 • Spørjetimespørsmål fra Pål Atle Skjervengen (FrP) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 15.02.1991

  Svart på: 20.02.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  "Finansministeren har lenge hevdet at næringslivets konkurranseevne og inntjening må bedres. Er denne målsettning forenlig med en anmodning til næringslivet om å ansette flere personer enn det arbeidsoppgavene tilsier er nødvendig?"
 • Spørjetimespørsmål fra Pål Atle Skjervengen (FrP) til kommunalministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.02.1991

  Svart på: 20.02.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

  "Organisasjoner i arbeiderbevegelsen inkludert Arbeiderpartiet, Oslo Arbeiderparti, AUF, AUF i Oslo m.m. vil spare ca. 10 mill. kroner årlig i husleie dersom Arbeiderpartiets eget forslag i Oslo kommune om Folketeater- bygningens vedtekter blir vedtatt. Finner kommunalministeren på denne bakgrunn arbeiderpartirepresen- tantene i Oslo formannskap og bystyre habile til selv å delta i behandlingen av saken etter forvaltningslovens § 6, annet ledd?"
 • Spørjetimespørsmål fra Pål Atle Skjervengen (FrP) til kommunalministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 07.02.1991

  Svart på: 13.02.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

  "Regjeringen vil åpne for lederlønninger i staten på inntil 600 000 kroner for å rekruttere gode ledere, i tråd med hva det borgerlige flertall i Oslo bystyre har besluttet. Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Rune Gerhardsen, har tatt sterk avstand fra denne lederpolitikken. Ser statsråden noen grunn til kritikk av Oslo bystyre for at kommunen vil konkurrere med næringslivet og staten om de best kvalifiserte lederne?"
 • Spørjetimespørsmål fra Pål Atle Skjervengen (FrP) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 30.11.1989

  Svart på: 13.12.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

  "Vegdirektoratet propaganderer i dagspressen for bompengeringen rundt Oslo. Annonsene inneholder påstander som er svært omstridt, såvel politisk som saklig. Hva vil samferdselsministeren gjøre for å stoppe Vegdirektoratets propaganda overfor befolkningen i Oslo/Akershus, og hvordan er det mulig for et direktorat å opptre som part i en kraftig partipolitisk strid?"
 • Spørjetimespørsmål fra Pål Atle Skjervengen (FrP) til justisministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 06.11.1989

  Sett fram av: Vidar Kleppe (FrP)

  Svart på: 15.11.1989 av justisminister Else Bugge Fougner

  "Av pressen fremgår det at en seksualforbryter greide å rømme fra Sarpsborg kretsfengsel etter ett døgns soning. Den rømte fangen betegnes av politiet som farlig. Han er tidligere straffet ti ganger, blant annet for flere voldtekter. Nå satt han varetektsfengslet for to voldtekter i Oslo i august. Akter justisministeren å rydde opp i forholdene innen fengselsvesenet, og vil hun la denne hendelsen få konsekvenser for fengselsstyrets ledelse?" (spm. tatt opp av repr. Vidar Kleppe)