Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Forsvarsministeren FD (1 - 20 av 610)

 • Munnleg spørsmål fra Morten Wold (FrP) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 26.05.2021

  Svart på: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden er enig eller uenig i at det bør være et samarbeid med Russland for å stanse kinesisk innflytelse og tilstedeværelse i nordområdene, med bakgrunn i at Russland opererer i gråsonen mellom krig og fred
 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 26.05.2021

  Svart på: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om koordinering av beredskapsarbeidet i regjeringen, og hvor mange selskaper og andre virksomheter forsvarsministeren har sørget for å listeføre etter sikkerhetsloven, med bakgrunn i Bergen Engines-saken
 • Munnleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 26.05.2021

  Svart på: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om å gi statsråden ei ny mogelegheit til på ein skikkeleg måte å trygge Tromsøs befolkning, med bakgrunn i at ein amerikansk atomubåt la til kai i Tromsø og etter utfall både mot lokale folkevalde og mot bekymra befolkning
 • Munnleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 26.05.2021

  Svart på: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om korleis forsvarsministeren stiller seg til kritikken frå NATO, og kva konkret han vil gjere for å sikre at Noreg oppfyller NATO-krava til hær og heimevern innan 2024
 • Spørjetimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 19.05.2021

  Svart på: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvordan statsråden vurderer bruken av Tromsøs havner for anlegg av amerikanske atomubåter i lys av våre forpliktelser etter Genèvekonvensjonene
 • Spørjetimespørsmål fra Emilie Mehl (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Fell vekk fordi spørjaren har forfall/ikkje er til stades

  Under behandlingen av nordområdemeldingen vedtok Stortinget et forslag fra Senterpartiet og resten av opposisjonen som sikret norsk eierskap til kritisk viktig infrastruktur, eiendom og naturressurser i nordområdene. Bakgrunnen for dette var advarsler fra PST om at strategier og prosesser knyttet til nordområdene er noen av de mest utsatte etterretningsmålene. Advarslene retter seg spesielt mot kinesisk og russisk oppkjøp av viktige, strategiske norske bedrifter, naturressurser og eiendommer. Regjeringen støttet ikke forslaget. Mener statsråden at dette forslaget ikke er relevant for sikkerhet i nordområdene?
 • Spørjetimespørsmål fra Martin Kolberg (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.04.2021

  Svart på: 05.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvilke vurderinger statsråden gjør av ansvar og konsekvenser etter Havarikommisjonens rapport etter fregatthavariet i november 2018
 • Spørjetimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.04.2021

  Svart på: 05.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om korleis statsråden vil sikre at sentraliseringa ved Evenes flystasjon ikkje fører til svekt norsk operativ evne til maritim overvaking
 • Spørjetimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.04.2021

  Svart på: 28.04.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om å oppfylle ønsket fra Bodø videregående skole om å få langtidslåne et av F-16-flyene som skal fases ut, da flyfaglinja ved skolen er avhengig av tilgang til relativt moderne fly å trene på
 • Munnleg spørsmål fra Jette F. Christensen (A) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 07.04.2021

  Svart på: 07.04.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt det er løgn eller manglende rutiner for sikkerhet vi står overfor i saken om Bergen Engines, som er en studie av dårlig håndtering, rotete bruk av sikkerhetsloven, svak koordinering mellom departement og et slags NM internt i regjeringen om å skylde på embetsverket når ting går galt
 • Spørjetimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.03.2021

  Sett fram av: Seher Aydar (R)

  Svart på: 24.03.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hva regjeringa har gjort for å sikre Norge mot russisk og annen utenlandsk næringsaktivitet som kan true rikets sikkerhet, og hvilke grep Forsvaret nå tar for å ta lærdom av Bergen Engines-saken
 • Spørjetimespørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.02.2021

  Svart på: 10.03.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvordan statsråden vil sikre at Forsvarets behov blir ivaretatt og forhindre at norsk teknologi som benyttes i Forsvarets fartøyer, overføres til det russisk-kontrollerte TMH International, som skal kjøpe Bergen Engines
 • Spørjetimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.02.2021

  Svart på: 10.02.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvordan regjeringen har vernet lokalbefolkningen mot smittetrykket i forbindelse med Forsvarets avlyste vinterøvelse i Nord-Norge, da ca. 100 av de ankomne utenlandske soldatene har fått påvist covid-19
 • Spørjetimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.02.2021

  Svart på: 10.02.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorfor statsråden ikke bidro til at planene for øvelsen Joint Viking ble tilpasset, slik at øvelsen kunne gjennomføres smittevernmessig forsvarlig med våre allierte og i tråd med helsefaglige råd
 • Spørjetimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Svart på: 20.01.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om kva statsråden meiner om funna frå Befalets Fellesorganisasjon (BFO) si undersøking som viser dårleg trivselen blant tilsette i Forsvaret, og kva vil han gjere med situasjonen så Forsvaret ikkje både miste viktig kompetanse og verte mindre attraktivt som arbeidsplass
 • Munnleg spørsmål fra Morten Wold (FrP) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 02.12.2020

  Svart på: 02.12.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden vil ta et eget initiativ til at det skal skje en raskere avklaring av fremtidig båndlegging av arealer ved Andøya flystasjon, og eventuelt når
 • Munnleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 02.12.2020

  Svart på: 02.12.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om forsvarsministeren kan stadfeste overfor Stortinget at innfasing av P8 i sin heilskap skal skje på Evenes og flybasen der
 • Spørjetimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Svart på: 18.11.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om det er i Norges interesser å tvinge en atomubåtkrig inn i Norskehavet, hvordan regjeringa mener at amerikanske militærbaser på norsk jord ikke er i strid med basepolitikken, og hvorvidt denne nye strategien er del av noen av de pågående forhandlingene mellom Norge og USA
 • Munnleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Svart på: 21.10.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden kan stadfeste at NATO har godteke total nedlegging av flyplassen på Andøya, og at ein ikkje skal ha han i bruk etter 2025, som er tidspunktet då han skal vere nedlagt
 • Munnleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Svart på: 21.10.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at totalkostnaden for F35-kampflyene nå er ventet å bli 20 mrd. kr mer enn styringsrammen Stortinget har lagt til grunn, og 10 mrd. kr mer enn kostnadsrammen som regjeringen har vært klar på at de ikke skulle bryte med, og hvorvidt forsvarsministeren nå vil omtale det som en kostnadssprekk