Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Forsvarsministeren FD (81 - 100 av 623)

 • Munnleg spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 11.05.2016

  Svart på: 11.05.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om forsvarsministeren vil føreslå og ta initiativ til ei brei og ekstern evaluering av det norske militære Libya-bidraget
 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 11.05.2016

  Svart på: 11.05.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hva forsvarsministeren har gjort for å leve opp til lovnaden om en massiv økning i vår landmilitære evne
 • Spørjetimespørsmål fra Ruth Grung (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.04.2016

  Svart på: 27.04.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om å sørge for økte rammer slik at adkomsten til Haakonsvern ivaretar Forsvarets sikkerhetskrav og får en funksjonell løsning tilpasset planene for Sjøforsvaret og Nordens største marinebase
 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.01.2016

  Svart på: 20.01.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om når forsvarsministeren skal begynne å styrke Forsvaret, slik hun har lovet, og slutte å skylde på sine forgjengere
 • Munnleg spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.01.2016

  Svart på: 20.01.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om å styrke rekrutteringen av jenter i Forsvaret, og hva som er gjort rent konkret for å trygge jentene som kommer inn, slik at de blir verdsatt og vist respekt, og slik at det er holdningsendringer
 • Spørjetimespørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.01.2016

  Spørsmålet er trekt tilbake

  De siste årene har et økende antall kvinner gjort tjeneste i Forsvaret. Dessverre har de registrert en rekke tilfeller av uakseptable holdninger og handlinger i militæret. Forlegninger, sanitæranlegg, uniformer med mer må også tilpasses kvinnene. Kan statsråden garantere at Forsvaret er fullt ut forberedt på å ta imot første innrykk av vernepliktige kvinner juli 2016?
 • Munnleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.05.2015

  Svart på: 13.05.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hvorvidt regjeringen mener at vi nå har god nok kunnskap om hvem våre styrker skal trene opp i Irak, og hva slags forhold disse styrkene har til de brutale militsgruppene
 • Munnleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.05.2015

  Svart på: 13.05.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om korleis statsråden vurderer det beskjedne budsjettnivået forsvarssjefen skal leggje til grunn i planlegginga si av Forsvaret fram til 2030, som bryt så fundamentalt med vedteken politikk og ambisjonar for det regjeringspartiet som sit med finansministeren
 • Spørjetimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.04.2015

  Svart på: 29.04.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hva som er status for arbeidet med gjenrekruttering til en høyoperativ enhet med kapasitet tilsvarende Heimevernets spesialavdeling HV-016
 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 25.03.2015

  Svart på: 25.03.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hva statsrådens vurdering er av irakiske sikkerhetsstyrker knyttet til etterlevelse av krigens folkerett, menneskerettigheter og hvordan den politiske kontrollen med sikkerhetsstyrkene er i dagens Irak
 • Munnleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 25.03.2015

  Svart på: 25.03.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hvordan regjeringen vil oppnå å bli kvitt atomvåpen uten å arbeide for et forbud mot atomvåpen
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 25.03.2015

  Svart på: 25.03.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om statsråden vil utdype regjeringa si meining om forholdet vårt til Russland, og om Noregs forhold til Russland aldri kan bli det same
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 05.02.2015

  Svart på: 11.02.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om statsråden ser det som aktuelt å bygge opp igjen spesialtrente HV-enheter som HV-016 i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger, som raskt kan bistå politiet i befolkningstette områder
 • Spørjetimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.01.2015

  Svart på: 28.01.2015 av forsvarsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om kvifor norske myndigheiter har avvist Russland sine førespurnader om å gjennomføre ein russisk-norsk minneseremoni om marinesoldatar som omkom under 2. verdskrig og hjelp til å få heva fire omkomne krigsheltar frå eit flyvrak i havet utanfor Berlevåg
 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 19.11.2014

  Svart på: 19.11.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hvorfor Høyre aldri er villig til å betale for Forsvaret når partiet er i regjering, og om forsvarsministeren er fornøyd med å legge fram et budsjett som ligger langt under det nivået hun lovet mens hun satt på Stortinget
 • Munnleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 19.11.2014

  Svart på: 19.11.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om forsvarsministeren kan garantere at de 26 kamptolkene i Afghanistan er i sikkerhet der de er nå
 • Munnleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 19.11.2014

  Svart på: 19.11.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hvorvidt det ut fra et forsvars- og sikkerhetsperspektiv ikke spiller noen rolle hvem som eier Kongsberg Gruppen, eller om forsvarsministeren ikke var med på prosessen med å utarbeide eierskapsmeldingen
 • Spørjetimespørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 09.10.2014

  Sett fram av: Ingunn Gjerstad (SV)

  Svart på: 22.10.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om beslutningen om at rengjøring av Forsvarets bygg skal settes ut på anbud, om hvordan de ansatte og deres organisasjoner har blitt involvert og hvordan det vil virke inn på deres lønns- og pensjonsforhold
 • Spørjetimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.05.2014

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Statsråden har nå utsatt tidspunktet for avvikling av Bodø som operasjonsbase for QRA med F-16, til ut flyets levetid. I svar på skriftlig spørsmål nr. 332 (2013-2014) 10. februar 2014 understreker statsråden behovet for kontinuerlig luftfartsdrift i Bodø og dialog med involverte aktører. Hvilke konsekvenser får utsatt avvikling for overføring av flyplassen fra Forsvaret til Avinor?
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.05.2014

  Svart på: 28.05.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hvordan statsråden vurderer status for gjennomføringen av den store og omfattende omstillingen i Luftforsvaret