Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Forsvarsministeren FD (101 - 120 av 620)

 • Spørjetimespørsmål fra Eva Kristin Hansen (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 08.01.2014

  Svart på: 15.01.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hvilke konkrete endringer statsråden ser for seg innenfor Luftforsvaret, og om dette vil kunne innebære endringer med hensyn til etableringen av Ørlandet som hovedkampflybase
 • Spørjetimespørsmål fra Tom Staahle (FrP) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 30.05.2013

  Spørsmålet er trekt tilbake

  I spørretimen 22. mai utfordret jeg arbeidsminister Anniken Huitfeldt på en Afghanistan-veterans kamp for erstatning, som nå har pågått i seks år. Dette står i grell kontrast til forsvarsministeren som har sagt «med ivaretakelse av veteraner, menes ikke minst at de som får problemer i etterkant får rett hjelp til riktig tid». Mener statsråden at denne og andre veteraner ivaretas med rett hjelp og til riktig tid når de må vente så lenge som denne soldaten har gjort?
 • Spørjetimespørsmål fra Lars Myraune (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 30.05.2013

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Avinor og Forsvaret har over lengre tid vært i forhandlinger om overtakelse av eiendomsgrunn ved flyplassene Flesland og Værnes uten å ha kommet til enighet. Årsaken skal, etter det jeg har skjønt, være mangel på enighet om pris. Dette gjør det vanskelig for Avinor å planlegge forestående utbygginger av disse flyplassene. Hva vil statsråden foreta seg for å få løst denne konflikten?
 • Spørjetimespørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.04.2013

  Svart på: 24.04.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om mandat, samansetting og framdriftsplan for arbeidsgruppa som skal avklare spørsmåla om Det frivillige Skyttervesen si samfunnsrolle, og korleis statsråden vil sørgje for at dette blir ferdigstilt til 2014-budsjettet
 • Spørjetimespørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 16.04.2013

  Svart på: 24.04.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om hvordan statsråden ser på behovet for integrering i lokalsamfunnet i forbindelse med etableringen av Ørland flystasjon som kampflybase
 • Spørjetimespørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 28.02.2013

  Svart på: 06.03.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om å sikre at regjeringens føringer om planlagt fartøystruktur i Sjøheimevernet blir gjennomført
 • Munnleg spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.02.2013

  Svart på: 20.02.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om hvorvidt forsvarsministeren er fornøyd med måten Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har håndtert bistandsanmodninger fra politiet i kritiske situasjoner
 • Munnleg spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.02.2013

  Svart på: 20.02.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om at mange soldater har vegret seg mot å svare på Afghanistan-undersøkelsen fordi de har vært redde for å bli identifisert, og hvordan dette kan ha påvirket resultatet i undersøkelsen
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 31.01.2013

  Svart på: 20.02.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om hvorvidt regjeringen har flere strategier for å oppnå salg av Joint Strike Missile, eller om alt står og faller på kjøp av nye F-35 jagerfly
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 09.01.2013

  Svart på: 16.01.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om at en person som har tjenestegjort i flere internasjonale oppdrag sitter igjen med en negativ opplevelse av Forsvaret som arbeidsgiver, og hvorvidt denne saken viser at Forsvaret har et vesentlig forbedringspotensial
 • Spørjetimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.01.2013

  Svart på: 09.01.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om statsråden vil gjøre en ny vurdering om videre drift av kontorfellesskapet i bunkeren på Langnes, med bakgrunn i at det tilfredsstiller krav til HMS
 • Spørjetimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 15.11.2012

  Svart på: 21.11.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om at det er oppstått uenighet mellom Avinor og Forsvaret om overtakelse av arealer i forbindelse med utvidelse av Flesland flyplass, og om statsråden vil ta initiativ til å få løst saken
 • Munnleg spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 07.11.2012

  Svart på: 07.11.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om hvorvidt dagens redningshelikopterberedskap er fullt ut tilfredsstillende, og om statsråden således kan garantere at den ikke i verste fall vil føre til tap av menneskeliv
 • Spørjetimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 08.10.2012

  Svart på: 17.10.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om forsvarsministeren kan skape ro og tilbakevise en nedleggelse eller flytting av Marinejegerkommandoen fra Vestlandet/Nord-Norge
 • Munnleg spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 30.05.2012

  Svart på: 30.05.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

  Om hvorvidt statsråden er kjent med at det amerikanske forsvaret allerede nå har bedt leverandøren av JSF om informasjon om neste generasjons jagerfly, og hvordan han vurderer dette opp mot Norges kjøp
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.04.2012

  Svart på: 02.05.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

  Om statsråden kan forsikre om at vedtaket om avviklingen av Olavsvern i Tromsø ble gjort på korrekt grunnlag, slik at man unngår et eventuelt etterspill i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité
 • Spørjetimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.04.2012

  Svart på: 02.05.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

  Om statsråden vil fryse salgsprosessen av Olavsvern inntil NATO har foretatt endelig avklaring om operativ bruk for fasilitetene
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.01.2012

  Svart på: 01.02.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

  Om hvorvidt Forsvarets tradisjon med å arrangere markeringer etter endt tjeneste ved retur til Norge skal videreføres
 • Spørjetimespørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.01.2012

  Svart på: 01.02.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

  Om hvorfor Evje og Hornnes kommune skal betale store beløp for kostnadsdempende tiltak knyttet til støy fra Evjemoen skyte- og øvingsfelt, og om ikke det er mer riktig at forurenser betaler
 • Spørjetimespørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.01.2012

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Stortinget vedtok høsten 2011 at Forsvarsdepartementet i 2012 kan etablere en todelt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i utenlandsoperasjoner i perioden 1978–2009. Under gitte forutsetninger øker maksimal erstatning til 65G. Endringene i dagens ordning krever forskriftsendringer. Hva er status for arbeidet med forskriften, og når vil arbeidet være ferdigstilt og den nye ordningen kunne tre i kraft?