Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Olje- og energiministeren OED (1 - 20 av 20)

 • Spørjetimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 06.01.2022

  Svart på: 19.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Statnetts styre reduserte nivået på nettleien for 2021 med 24 pst. sammenlignet med 2020. Dette gjorde Statnett med bakgrunn i den vanskelige økonomiske situasjonen?mange har?som følge av koronapandemien.?I år har derimot Statnett økt tariffsatsene med 6,5 pst. igjen. De siste kvartal og til dags dato har Statnett dratt inn enorme inntekter som konsekvens av skyhøye kraftpriser og skyhøy eksport av kraft. Med bakgrunn i den vedvarende koronakrisen, og dagens kraftpriser som årelater befolkningen og næringslivet, kan statsråden redegjøre hvor mye Statnett vil, og kan, redusere nettleien i 2022?
 • Spørjetimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 05.01.2022

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Svart på: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  I Stortingets spørretime onsdag 5. januar hevdet klima- og miljøministeren blant annet at det er "hevet over enhver tvil at det har en klimaeffekt at man elektrifiserer sokkelen". Kan statsråden dokumentere den globale klimaeffekten av å elektrifisere norsk sokkel samt gi siste oppdaterte anslag på kostnad per tonn redusert CO2-utslipp nasjonalt som følge av elektrifisering av sokkelen med strøm fra land?
 • Spørjetimespørsmål fra Seher Aydar (R) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.12.2021

  Svart på: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Hva tenker statsråden om mulighetsrommet for å innføre makspris på strøm i perioder med skyhøye strømpriser, i lys av at pristoppene har vært enda høyere etter at Stortinget behandlet regjeringens strømpakke?
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.12.2021

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Vil hybridkabler knyttet til vindkraftanlegg til havs primært bli brukt som eksportkabler til utlandet?
 • Spørjetimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.12.2021

  Svart på: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Mener statsråden at Arbeiderpartiets ufravikelige krav for å slutte seg til ACER, om bl.a. energisikkerhet og samfunnsmessig kontroll, er oppfylt under dagens situasjon med skyhøye strømpriser?
 • Spørjetimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.12.2021

  Svart på: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Selv om den nye nettleien er utsatt, vil en innføring i sommer også føre til økning for mange – kan statsråden garantere at nettleien ikke skal øke?
 • Spørjetimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.12.2021

  Svart på: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Hvordan synes statsråden at den nye strømpakken treffer, og er statsråden enig i at terskelen på 70 øre kilowattimen er en unormal høy pris for strøm?
 • Spørjetimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.12.2021

  Svart på: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Mener statsråden det var riktig av Statnett å friskmelde kraftsituasjonen med tanke på fyllingsgraden i magasinene; og er det forsvarlig med full eksport med dagens fyllingsgrad?
 • Spørjetimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.12.2021

  Svart på: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Hvordan vil elektrifisering av sokkelen påvirke strømprisene for norsk næringsliv og norske husholdninger?
 • Spørjetimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.12.2021

  Svart på: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Hvor stor del av kapasiteten på North Sea Link blir benyttet per dags dato, og hvordan vil økt kapasitet slå ut på strømprisene i Norge?
 • Spørjetimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 08.12.2021

  Svart på: 19.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Olje- og gassnæringa er Noregs viktigaste næring og står for ein svært stor del av Noregs inntekter. Næringa har også tusenvis av norske arbeidsplassar. Regjeringa har i forlik med SV i framlegg til statsbudsjettet lagt til grunn ei CO2-avgift på olje- og gassnæringa på heile 28 pst., og stoppa 26. konsesjonsrunde. Korleis vil denne CO2-avgifta påverke olje- og gassnæringa her i Noreg negtivt, og korleis vil stoppordren for 26. konsesjonsrunde påverke næringa og arbeidsplassane med tanke på tapte oljeinntekter?
 • Spørjetimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Europa opplever en selvpåført energikrise på grunn av for hurtig utfasing av viktig grunnproduksjon som kjernekraft, med skyhøye energipriser og kraftmangel som resultat. Norge importerer Europas problem, og vi opplever priser i Norge som er helt uholdbare. Frankrike innførte pristak på strøm oktober og ut april. I Spania tas penger fra strømselskapene og gis tilbake til befolkningen. Flere andre land har innført tiltak. Alle FrPs foreslåtte tiltak for lavere priser er stemt ned. Hva vil regjeringen egentlig gjøre for raskt å hjelpe folket?
 • Spørjetimespørsmål fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om hvorvidt det at man nå dropper 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022 gir olje- og gassnæringen forutsigbarhet, som Arbeiderpartiets nestleder har uttalt at næringen nå trenger
 • Spørjetimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om statsråden mener det er positivt med de høye strømprisene vi ser for tiden i hele landet og særlig i de sørlige kraftregioner, og om dette er en ønskelig utvikling med tanke på å få ned forbruk og klimautslipp
 • Spørjetimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om kva statsråden har tenkt å gjere med at "vanlige folk" får så høge straumrekningar at dette også raskt kan gå ut over moglegheita deira til å kunne få ei normal julefeiring med normal julehandel fram mot julehøgtida som er så viktig for oss alle
 • Spørjetimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 09.11.2021

  Fell vekk fordi spørjaren har forfall/ikkje er til stades

  Straumprisane er no rekordhøge i dei folkerike områda på Aust-, Vest- og Sørlandet, og "vanlege folk" og hushaldningar opplever 3–4–5 gongar høgare straumrekningar enn normalt. Kva har statsråden tenkt å gjere med at "vanlege folk" får så høge straumrekningar at dette også raskt kan gå ut over moglegheita deira til å kunne få ei normal julefeiring med normal julehandel fram mot julehøgtida som er så viktig for oss alle?
 • Spørjetimespørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Svart på: 10.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om hvilket signal det sender til hydrogenbedriftene i Nordland at de får en helstatlig konkurrent, med henvisning til planene om et helstatlig hydrogenselskap
 • Spørjetimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om hvordan statsråden vil sørge for å sikre økt kraftproduksjon når nær sagt hele samfunnet skal elektrifiseres, med henvisning til at NVE estimerer økt kraftbehov på 23 TWh frem mot 2040
 • Spørjetimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om det er mulig, selv innenfor EØS-avtalens handlingsrom, å begrense krafteksporten av særlige samfunnsmessige hensyn, eller om EUs markedstvang er sterkere i Norge enn i Tyskland
 • Spørjetimespørsmål fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om hvilke andre kilder til fornybar strøm regjeringen vil legge vekt på inntil det blir aktuelt å utnytte kraftproduksjonen fra havvind