Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Akershus (1 - 9 av 9)

 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om ikke regjeringen ser behovet for å avlaste Ahus og bygge et lokalsykehus for hele Groruddalen, med bakgrunn i at bare én av tre Groruddalen-bydeler skal overføres fra Ahus til Aker sykehus etter første etappe i planene om Nye Oslo universitetssykehus
 • Spørjetimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om statsråden ser at det å legge ned kjøkkenet på Ila gir dårligere oppfølging av de innsatte, og at de innsatte mister et viktig verktøy for å få utdanning og muligheter til å lykkes etter endt soning
 • Munnleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 16.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

  Om hvorfor eldreministeren og regjeringen gjør det vanskeligere å sikre mennesker med demens og deres pårørende en trygg hverdag, med henvisning til at tilskuddsordningen avvikles fra nyttår, samtidig som lovkravet om dagaktivitetsplasser trer i kraft
 • Munnleg spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 16.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

  Om at eldre- og folkehelseministeren gjentatte ganger har stått fram i media og hevdet at kommunene ikke tar sitt ansvar for BPA-ordningen, og hvorvidt hun har vurdert tiltak som å prioritere kommuneøkonomien og styrke rettssikkerheten for folk med behov for BPA
 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 16.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvorfor utenriksministeren måtte vente så lenge med å fordømme Tyrkias militæroffensiv i Nordøst-Syria
 • Spørjetimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om statsrådens mål om at halvparten av norske studenter skal ha utenlandsopphold som del av studiene, og hvorvidt de 15 millionene i statsbudsjettet er nok til å tette det økende gapet mellom mål og realiteter, eller om regjeringen kommer med ekstratiltak når studiemobiliteten synker
 • Spørjetimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Sett fram av: Mani Hussaini (A)

  Svart på: 16.10.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om utenriksministeren, som Danmark, vil fordømme Tyrkias invasjon av de kurdiske områdene i Nord-Syria, og hva norske myndigheter vil foreta seg i møte med den alvorlige situasjonen i regionen
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Svart på på vegner av: Arbeids- og sosialministeren

  Svart på: 16.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om at en ny EU-dom konkluderer med at EUs anskaffelsesregelverk ikke gir adgang til å oppstille kvantitative begrensninger på underleverandørers bidrag i kontrakter, og hvilke konsekvenser dommen kunne få for Norge gjennom EØS
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at Norge går inn i det europeiske forsvarssamarbeidet EI2, og hva som er bakgrunnen for at det ikke er lagt frem for Stortinget til behandling som en egen sak før tilslutning