Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Finnmark (1 - 1 av 1)

  • Spørjetimespørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til helseministeren

    Spørjetimespørsmål

    Datert: 10.10.2019

    Svart på: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

    Om statsråden vil følge luftambulansedirektørens eksempel og beklage, med henvisning til at vi ikke hørt noen innrømmelser eller beklagelser over at luftambulansetilbudet de siste tre månedene ikke har vært godt nok