Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Hedmark (1 - 2 av 2)

 • Spørjetimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Til behandling

  Politijuristene slår alarm om krise i påtalemyndigheten. I Innlandet politidistrikt er situasjonen kritisk. Saker henlegges eller blir liggende så lenge at tingretten mener det er brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) og må gi strafferabatt. Det går ut over rettssikkerheten til både ofre og tiltalte. Arbeidspresset er ekstremt høyt, og mange velger å slutte. Politimesteren sier situasjonen ikke er kritisk. Er statsråden enig i politimesterens vurdering, eller vil han redegjøre for hvordan regjeringen vil løse krisen i påtalemyndigheten?
 • Spørjetimespørsmål fra Bersvend Salbu (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Svart på på vegner av: Klima- og miljøministeren

  Svart på: 09.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hva slags plan regjeringen har for at kommunene skal settes i stand til å nå målene om å være med og kutte klimagassutslippene med 45 pst. innen 2030