Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Nordland (1 - 3 av 3)

 • Spørjetimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Sett fram av: Kirsti Leirtrø (A)

  Svart på: 16.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  E6 i Ballangen kommune 55 km sør for Narvik er nå stengt hele døgnet i perioder på opptil 45 minutter ved Forså tunnel. Dette er 15 km fra den eneste fergeforbindelsen på E6 der det er halvannen time mellom hver ferge. Gjennomslipp med ledebil skjer uten tanke på fergetidene på E6 eller rv 827. Busser, vogntog, pendlere og andre mister sine forbindelser daglig. Det er ingen omkjøringsmulighet, utrykningskjøretøy kan ikke passere når tunnelen er stengt, og det er ingen skilting i forkant av tunnelen. Mener statsråden at det er forsvarlig at eneste forbindelse mellom nord og sør er stengt i så lange perioder?
 • Spørjetimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Overføring av fylkesveiadministrasjon er en stor x-faktor i alle fylkeskommunene sine budsjett for neste år. Fylkesråd for samferdsel i Nordland Bent-Joacim Bentzen, uttaler i en pressemelding at "Tre måneder før vi skal være operativ med en helt ny organisasjon, vet vi altså ikke om vi har penger til å ansette folkene vi trenger". Er regjeringa fornøyd med at de økonomiske rammene for overføringa av ansvaret for fylkesveiene fra Vegvesenet til fylkeskommunene ikke er på plass i en situasjon hvor de jobber på spreng for å legge neste års budsjett?
 • Spørjetimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvordan regjeringens kompetansepolitikk legger til rette for at vi får til den omstillingen i Norge som er nødvendig for nullutslippssamfunnet