Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Troms (1 - 15 av 15)

 • Spørjetimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Svart på: 05.02.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om hvordan statsråden tenker å følge opp det regjeringsoppnevnte utvalgets rapport om skattlegging av havbruksvirksomhet, med henvisning til at høringen nå er avsluttet
 • Munnleg spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 08.01.2020

  Svart på: 08.01.2020 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Om hvorfor ikke regjeringen har gjort noen som helst faglige vurderinger og en utredning om hvor nye redningshelikopter i Troms skal være
 • Spørjetimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Sett fram av: Audun Lysbakken (SV)

  Svart på: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om svikt i luftambulanseberedskapen i hele høst, og at det ifølge statsråden vil ta for lang tid å benytte seg av tilbudet fra tidligere velfungerende tilbyder om å stille med fly som er tilpasset, og hvorfor dette arbeidet ikke er startet for lenge siden
 • Spørjetimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Svart på: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om hva statsråden vil gjøre for å rydde opp i de uakseptable forholdene i fiskeindustrien som A-krimsenteret i Nordland har avdekket
 • Spørjetimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF har bedt Helsedirektoratet anmode Forsvaret om å stasjonere et av Forsvarets Bell-helikoptre med 24-timers beredskap i Kirkenes. Oppdraget er så langt tidfestet frem til jul for å styrke luftambulansetilbudet i Finnmark. Så langt har ikke Helse Nord fått noen respons, og situasjonen beregnes som kritisk. Hvorfor er det ikke gitt en avklaring på forespørselen?
 • Spørjetimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Svart på: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at det etterlyses tiltak og virkemidler for å forebygge ulykker med vogntog på norske vinterveier, og hvorvidt statsråden har tenkt å foreta seg noe i denne saken før vi får nok en forferdelig trafikkulykke
 • Munnleg spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Svart på: 06.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om hva man skal prioritere mellom kontroll og mottak, dersom man skal fjerne føringstilskuddet og salgslagene skal finansiere ordningen
 • Munnleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til finansministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Svart på: 06.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om at regjeringa ikkje ser fellesskapet sine interesser, og kvifor Ulltveit-Moe-utvalet blei sett ned i utgangspunktet, som er enstemmig i at det er rett og rimeleg med ei skattlegging som gjer at superprofitten som laksenæringa i dag nyt, kjem kystsamfunna og fellesskapet til gode
 • Spørjetimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Svart på: 13.11.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden synes det er verdig behandling av de vernepliktige at de nå må vaske militært tøy selv og dele på noen få vaskemaskiner, med henvisning til at de må vaske klær på natten, at det går ut over hviletid og beredskap, og ikke minst utgjør smittefare
 • Spørjetimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Svart på: 06.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om det er noe som tilsier at Granavolden-plattformen skal endres i tråd med Fremskrittspartiets, og oljeindustriens, ønsker om å sette en grense ved hvor iskanten til enhver tid er synlig, uten noe faglig fundament
 • Munnleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 23.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om at regjeringa ikkje klarer å omstille norsk næring og industri til å bli meir grøn, og når regjeringa er ferdig med å tenkje, og klar til å handle
 • Spørjetimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden er bekymret for økonomien i private barnehager, eller at bemanningstettheten kan gå ned grunnet manglende finansiering, med henvisning til at regjeringen vil redusere tilskuddet til bemanningsnorm
 • Spørjetimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvor lenge statsråden vil akseptere at tilgjengeligheten til luftambulansetjenesten ikke er i tråd med avtalen
 • Munnleg spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om det blir bedre eller dårligere tilgang på råstoff om man fjerner føringstilskuddet, en ordning som skal sikre mottak av fisk langs hele kysten, og gjør det mulig for fiskerne å levere fisk til mottak der det ikke er industri
 • Spørjetimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt ikke veksten i industrien hovedsakelig skjer innen olje- og gassvirksomhet, og altså ikke er et uttrykk for et grønt skifte