Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Vestfold (1 - 6 av 6)

 • Munnleg spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Svart på: 01.12.2021 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om regjeringen legger opp til økte matpriser for vanlige folk i årene som kommer, med henvisning til sluttprotokollen fra tilleggsforhandlingene med jordbruket, hvor det står at økning i markedsinntektene også må bidra til inntektsdannelsen
 • Spørjetimespørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Svart på på vegner av: Landbruks- og matministeren

  Svart på: 24.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om at det ligger an til at melken blir dyrere for vanlige folk og at arbeidsplasser i distriktene står i fare for å bli sentralisert, som en konsekvens av at Rørosmeieriet og Q-meieriene plutselig ikke lenger skal få distribusjonstilskudd, og hvorvidt statsråden vil stanse iverksettelsen av vedtaket til klagesaken er behandlet
 • Spørjetimespørsmål fra Erlend Larsen (H) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om hva det er som gjør at statsråden mener at Rygge er bedre egnet som kommersiell lufthavn i dag enn det har vist seg å være til nå
 • Spørjetimespørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om at regjeringen har forpliktet seg til å redusere utslippene fra den sterke klimagassen metan med 30 pst. innen 2030, om hva dette vil bety med hensyn til konkrete tiltak for norsk landbruk, og om når tiltakene vil implementeres
 • Spørjetimespørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om hva og hvilke samferdselsprosjekter regjeringen skal nedprioritere dersom man nå skal fremskynde InterCity-utbyggingen på Østlandet
 • Spørjetimespørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Fell vekk fordi spørjaren har forfall/ikkje er til stades

  Om statsråden vil oppheve forbudet mot pelsdyrhold, eller om Senterpartiet har tapt dette i regjeringsforhandlingene